Proces-verbal de contravenţie. Nulitate


Prin procesul-verbal din 2003, P.Ghe. a fost sancţionat cu o amendă în sumă de 125.000 lei, în temeiul pct. 1 din anexa 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 185/2001, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2002, întrucât în ziua de 9 iunie 2003 a circulat fară bilet pe traseul autobuzului nr. 35, în zona P. F.

Judecătoria Ploieşti, prin sentinţa civilă nr. 6177 din 1 septembrie 2003, a admis plângerea formulată de P.Ghe. şi a anulat procesul-verbal de contravenţie din 9 iunie 2003, exonerând pe cel în cauză de plata amenzii în cuantum de 125.000 lei. Pentru a pronunţa această soluţie, Judecătoria Ploieşti a stabilit că procesul-verbal de contravenţie nu a fost semnat de către contravenient ci numai de martorul D.L., fară însă să se menţioneze datele personale din actul de identitate ale acestuia, astfel cum se prevede prin art. 19 din O.G. nr. 2/2001.

Judecătoria Ploieşti, sentinţa civilă nr. 6177 din 1 septembrie 2003

Notă: Nulitatea procesului-verbal de contravenţie este reglementată prin art. 17 din O.G. nr. 2/2001 şi se referă la lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii faptei sau a semnăturii agentului constatator. Instanţa judecătorească nu a constatat însă lipsa nici uneia dintre menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 referitoare la nulitatea actului.

Opinăm că soluţia instanţei este discutabilă, întrucât prevederile art. 19 din O.G. nr. 2/2001 impun confirmarea menţiunilor din procesul-verbal privind împrejurarea că persoana contravenientă nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze de către un martor, iar lipsa datelor de identitate ale martorului nu constituie motiv de nulitate, în sensul art. 17 din O.G. nr. 2/2001.