Proces-verbal de licitaţie contestat la primul termen. Regulament de vânzare stabilit de adunarea generală a creditorilor. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art.509 alin.5 C.pr.civ. Faliment


În cadrul dosarului de faliment nr.3607/105/2008 al Tribunalului Prahova, contestatoarea SC MULTICONSTRUCT MORENI SRL a formulat contestaţie împotriva actului de executare, respectiv a licitaţiei din data de 14.07.2010 pentru vânzarea Staţiei de alimentare Moreni din patrimoniul SC BRAZI OIL&ANGHELESCU PROD COM SRL, efectuat de lichidatorul judiciar CARDUELIS CONSULTING IPURL şi a solicitat suspendarea oricărei activităţi de valorificare a activului Staţie de alimentare Moreni şi constatarea în calitate de adjudecatar al acestui activ.

În motivarea contestaţiei se arată că pentru data de 14.07.2010 lichidatorul judiciar al SC BRAZI OIL&ANGHELESCU PROD COM SRL, a făcut publicitate în ziar pentru valorificarea activului reprezentat de Staţie de alimentare Moreni din patrimoniul societăţii debitoare, că la şedinţa de licitaţie au fost înscrişi doi licitatori, respectiv societatea contestatoare care a oferit suma de 25.000 lei plus TVA şi o persoană fizică, Mircea Puiu Matei, care a oferit suma de 20.000 lei plus TVA, fără a se mai înregistra şi alte oferte.

Mai arată că reprezentanta lichidatorului a considerat, fără nici un temei juridic, că nu se poate înstrăina activul la suma mai mare oferită, fiind mai mică decât preţul expertizei, că a pus mai multe întrebări şi a încercat să afle mai multe amănunte referitoare la procedura pe care o urmăreşte lichidatorul judiciar în desfăşurarea acestei licitaţii, că acesta nu a emis nici un caiet de sarcini care să stabilească reguli de respectat şi a aflat că lichidatorul, în cadrul procedurii de , a aplicat dreptul comun în materie, respectiv prevederile codului de procedură civilă.

A mai arătat că temeiul juridic al procedurii de valorificare a activului poate fi valorificat şi din procesele-verbale ale adunării creditorilor, de care momentan nu are cunoştinţă pentru că nu este parte în dosarul nr.3607/105/2008 al Tribunalului Prahova.

Menţionează că dacă lichidatorul a desfăşurat activitatea de vânzare a activului din patrimoniul SC BRAZI OIL&ANGHELESCU PROD COM SRL în temeiul codului de procedură civilă, iar licitaţia din data de 14.07.2010 era la mai mult de două repetiţii, conform art.509 alin.5 C.pr.civ., acesta era obligat să vândă la cel mai mare preţ oferit, dacă nu s-a obţinut preţul de pornire a licitaţiei.

Contestatoarea şi-a întemeiat contestaţia pe prevederile art.11 alin.1 lit.i) şi art.149 din Legea nr.85/2006 coroborate cu art.399 şi art.509 alin.5 C.pr.civ.

În cauză s-au administrat probatorii cu înscrisuri.

Analizând contestaţia, judecătorul sindic reţine următoarele:

Prin procesul-verbal al adunării generale a creditorilor al SC BRAZI OIL&ANGHELESCU PROD COM SRL din data de 31.03.2010 s-au prezentat doi creditori, respectiv DGFP PRAHOVA şi AVAS Bucureşti care au hotărât stabilirea metodei de vânzare şi regulamentul de vânzare a bunurilor, respectiv că vânzarea se va face prin licitaţie publică cu organizarea a 5 licitaţii la preţul de evaluare, după care să se opereze 2 reduceri de 25% după alte 5 licitaţii la care nu se obţine preţul de pornire de licitaţie şi dacă după această procedură nu se obţine minim 50% din preţul din expertiză, se va convoca o altă adunare a creditorilor.

Se mai reţine că din raportul de evaluare pentru staţia de alimentare situată în Moreni, jud.Prahova, valoarea estimată este de 109.998 lei, respectiv 26.781 euro şi că în aceste valori nu este inclus TVA-ul.

Totodată, se mai reţine că prin raportul nr.8/16.04.2010 întocmit de lichidatorul judiciar s-a solicitat continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor imobile ale debitoarei şi s-a menţionat că s-a stabilit metoda de vânzare şi s-a prezentat regulamentul de vânzare.

Din probatoriile administrate în cauză a rezultat că pentru obiectivul Staţie alimentare Moreni, prima licitaţie a avut loc la data de 14.07.2010, când aşa cum rezultă din procesul-verbal de licitaţie întocmit la data de 14.07.2010 (fila 354 dosar) când s-au prezentat doi licitatori, respectiv Mircea Puiu Matei care a oferit 20.000 lei plus TVA şi SC MULTICONSTRUCT MORENI SRL care a oferit 25.000 lei plus TVA, însă pentru că preţurile oferite au fost mai mici decât preţul expertizei, lichidatorul a considerat că nu se poate înstrăina activul la suma mai mare oferită şi a hotărât să continue procedura de licitaţie publică în scopul obţinerii preţului corespunzător.

Astfel, judecătorul-sindic constată că măsura luată de lichidatorul judiciar este legală, întrucât acesta a respectat regulamentul de vânzare stabilit de către adunarea creditorilor la data de 31.03.2010 şi preţul cel mai are oferit de 25.000 lei plus TVA era mic comparativ cu preţul de evaluare stabilit la suma de 109.998 lei, respectiv 26.781 euro, mai ales că la data de 14.07.2010 a avut loc prima licitaţie privind valorificarea obiectivul Staţie alimentare Moreni.

Prin prisma acestor considerente, judecătorul-sindic apreciază ca neîntemeiată, contestaţia la procesul-verbal de licitaţie din data de 14.07.2010 şi în baza disp. art.11 alin.1 lit.i din Legea nr.85/2006 urmează să o respingă ca atare.