Punere în posesie pe un alt amplasament. Admisibilitate. Teren trecut în proprietatea statului în baza Decretului nr. 115/1950, care a format obiectul unui schimb de terenuri


Dacă terenul ce a constituit vechiul amplasament a trecut în proprietatea statului, conform Decretului nr. 115/1950, şi a făcut obiectul unui schimb cu persoane fizice, ce îl deţin şi în prezent, este legală punerea în posesie a reclamantului pe un alt amplasament.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 316/1995)

Prin acţiunea, astfel cum a fost precizată la data de 18.05.1994 şi înregistrată la acest tribunal sub nr. 816/1994, reclamanta C.M. solicită anularea procesului-verbal de punere în posesie nr. 77/14.01.1994, emis de Comisia Locală de fond funciar de pe lângă Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că procesul-verbal de punere în posesie atacat nu este legal, deoarece nu a fost pusă în posesie pe vechiul amplasament, care este ocupat parţial de P.G. şi M.M..

Prin sentinţa civilă nr. 3.139/13.10.1993 a Judecătoriei Câmpulung Muscel, judeţul Argeş s-a dispus constituirea unui drept de proprietate în indiviziune în favoarea moştenitorilor R. 1. N., R.I.I. şi a reclamantei C.M., pentru suprafaţa totală de 5.200 m.p. teren agricol.

Reclamanta nu a formulat, potrivit art. 5 din Legea nr. 29/1990, reclamaţia prealabilă administrativă împotriva procesului-verbal nr. 77/14.01.1994, emis de pârâtă.

Acest proces-verbal de punere în posesie a fost eliberat reclamantei pentru suprafaţa totală de 5.200 m.p., în baza sentinţei civile nr. 3.139/13.10.1993, pronunţată de Judecătoria Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, ce a modificat hotărârea nr. 13/26.06.1991 a Comisiei Judeţene Argeş.

Astfel, punerea în posesie asupra celor 5.200 m.p. s-a efectuat de către pârâtă în punctele “Hulubeşti”, “La Bugheasa” şi “Anghelina”.

Prin întâmpinare, pârâta comunică instanţei faptul că terenul ce a constituit vechiul amplasament a fost trecut în proprietatea statului, conform Decretului nr. 115/1950, iar în perioada anilor 1960 şi 1972 a făcut obiectul unui schimb cu P.G. şi M.M., ce îl deţin şi în prezent, potrivit actelor de schimb înscrise în registrul de transcripţiuni imobiliare la Notariatul de Stat Câmpulung, sub nr. 312/6.05.1992.

Reclamanta s-a opus a fi introduşi în cauză P.G. şi M.M..