Refuz nejustificat al comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 de a executa o hotărâre judecătorească definitivă. Amendarea viceprimarului, conform art. 10 alin. 3 din Legea nr. 29/1990


Refuzul de a executa hotărârea judecătorească ce constituie titlu executoriu se sancţionează cu amendă aplicată conducătorului unităţii, de câte 500 lei pe fiecare zi de întârziere, conform art. 10 alin. 3 din Legea nr. 29/1990.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 4/1995)

Prin cererea înregistrată Ia data de 28.09.1994, reclamantele I.M. şi I.C. au chemat în judecată pe viceprimarul Consiliului Local sector 6, I.I.M., pentru a se face în cauză aplicarea art. 16 din Legea nr. 29/1990, întrucât a refuzat punerea în a titlului executor, sentinţa civilă nr. 178/1994 a Tribunalului Municipiului Bucureşti – secţia contencios administrativ, prin care a fost obligată Comisia de aplicare a Legii fondului funciar de pe lângă Consiliul Local al sectorului 6 să pună în posesie reclamantele pentru 0,75 ha teren.

Consiliul Local sector 6, prin consilier, a depus o întâmpinare din partea pârâtului, în care se susţine că nu s-a pus în executare sentinţa civilă nr. 178/1994, întrucât I.C.V.P. are în posesie suprafaţa de 0,75 ha, fără a face dovada cu acte.

întrucât sentinţa civilă nr. 178/1994 constituie titlu executor, pârâtului I.I.M. (conducătorul unităţii), urmează a i se aplica amenda de 500 lei pe fiecare zi de întârziere, începând cu data de 2.06.1994, până la executarea hotărârii judecătoreşti.