Refuz nejustificat al comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 de punere în posesie asupra unei suprafeţe de teren


Autoritatea administrativă pârâtă – comisia de aplicare a Legii nr. 18/1991 -, refuzând nejustificat punerea în posesie, atâta timp cât reclamanta deţine o hotărâre judecătorească definitivă de reconstituire a dreptului de proprietate, în baza art. 1 din Legea nr. 29/1990, cu referire la art. 4 lit. h din Regulamentul de aplicare a Legii fondului funciar, va fi obligată să pună în posesie pe reclamantă.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 357/1995)

Prin cererea înregistrată la data de 8.11.1993, reclamantele P.C.I. şi I.M.R. au chemat în judecată Comisia Locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 a comunei Putineiu, judeţul Giurgiu şi pe Primarul comunei Putineiu, N.F, solicitând obligarea acestora la punerea în posesie pentru suprafaţa de 5,08 ha teren, din care 4,19 ha eleşteu şi 0,89 ha arabil, ce le-a fost reconstituit în proprietate conform sentinţei civile (definitive) nr. 1.293 din data de 23.04.1993 a Judecătoriei Giurgiu.

Reclamanta a mai solicitat obligarea pârâţilor la plata sumei de 500.000 lei lunar pentru întârziere în executarea sentinţei menţionate.

Alăturat acţiunii s-au depus: copia sentinţei civile nr. 1.293/23.04.1993 a Judecătoriei Giurgiu, rămasă definitivă; copia cererii administrative prealabile nr. 865/16.08.1992 a A.F.D.P. – Filiala Bucureşti; extras din sentinţa nr. 149/1958 a Tribunalului Militar Bucureşti; copia deciziei civile nr. 110/1994 a Tribunalului Giurgiu, prin care s-a anulat ca ne timbrat recursul formulat de Prefectura Giurgiu împotriva sentinţei nr. 1.293/1993 a Judecătoriei Giurgiu.

Comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991, deşi legal citată, nu şi-a formulat nici un fel de apărare pe parcursul procesului.

La termenul de la 1.02.1995, reclamanta a mai depus la dosar copia sentinţei civile nr. 4.548/1994, nedefinitivă, a Judecătoriei Giurgiu, prin care s-a anulat ca netimbrată cererea de revizuire formulată de comisia locală împotriva sentinţei civile nr. 1.293/1993 a Judecătoriei Giurgiu.

Faţă de probele dosarului, instanţa constată că acţiunea reclamantelor, este întemeiată, autoritatea administrativă pârâtă refuzând nejustificat punerea în posesie, atâta timp cât reclamantele deţin o hotărâre judecătorească definitivă de reconstituire a dreptului de proprietate.

în baza art. 1 din Legea nr. 29/1990, cu referire la art. 4 lit. h din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991, acţiunea urmează a fi admisă, dispunându-se punerea în posesie a reclamantelor pentru suprafaţa de 5,08 ha pe raza comunei Putineiu.