REFUZ NEJUSTIFICAT DE REZOLVARE A UNEI CERERI. CALIFICARE


Refuzul autorităţii pârâte de a comunica în scris reclamantului rezultatul licitaţiei publice reprezintă o încălcare a Regulamentului de organizare a licitaţiei, constituind, totodată, un refuz nejustificat în sensul art. 1 din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ.

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 1543/2000 reclamanta SC “X” SRL a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Institutul de Boli Infecţioase „Profesor Dr. Matei Bals” constatarea refuzului nejustificat al pârâtului de a-i comunica reclamantei, în scris, hotărârea de adjudecare luată în urma licitaţiei publice organizate pentru achiziţionarea de medicamente de import în data de 20.04.2000 şi repunerea reclamantei în termenul legal pentru a contesta hotărârea.

Acţiunea reclamantei a fost admisă în parte, respectiv a fost obligat pârâtul de a comunica în scris hotărârea de adjudecare luată în urma licitaţiei publice organizate în data de 20.04.2000.

A fost respins capătul de acţiune privind repunerea în termenul legal de a contesta hotărârea de adjudecare. Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa, în baza art. 137 C.pr.civ. a respins ca neîntemeiate excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi excepţia necompetenţei materiale a instanţei.

S-a apreciat că în cauză, pe fond, în ceea ce priveşte primul capăt al acţiunii, cererea este întemeiată constatându-se că pârâta nu a respectat Regulamentul de organizare a licitaţiei în sensul de a comunica în scris reclamantei rezultatul licitaţiei publice.

S-a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1 din Legea nr. 29/1990 în cauză fiind vorba de refuzul nejustificat al autorităţii administrative de a rezolva cererea reclamantei care în acest fel vatămă drepturi ale reclamantei recunoscute de lege. (Judecator Luiza-Maria Paun)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1401/2000)