Refuzul autorităţii administrative de a elibera un certificat de urbanism. Nelegalitate


Dacă reclamanta a făcut dovada că este proprietara terenului şi a achitat impozitele la zi, refuzul autorităţii administrative de a-i elibera certificatul de urbanism nu are suport legal, aducând o vătămare dreptului reclamantei.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 186/1994)

Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 13/1997, reclamanta P.E. cheamă în judecată Consiliul Local al oraşului E.S., judeţul Constanţa, pentru refuz de a-i elibera certificat de urbanism pentru construirea unei case de locuit pe terenul proprietatea ei de 300 mp., lotul nr. 795 din E.S..

Anterior, terenul a aparţinut tatălui ei, în baza titlului de proprietate eliberat de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, nr. 236/5.08.1926, transcris în registrul de transcripţiuni sub nr. 3.221/1.11.1926, la Grefa Tribunalului Constanţa, secţia I.

Potrivit procesului verbal de 15.01.1928, s-a procedat la predarea-primirea terenului respectiv.

Prin scrisoarea recomandată nr. 3.150/19.07. 1993, primită de pârât cu confirmarea din 20.07.1993, a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism pentru terenul ei, trimiţând, totodată, formularul tip completat pentru autorizaţie, taxa de 2.500 lei, timbre de 25 lei, toate actele de proprietate asupra terenului, precum şi certificatul fiscal necesar.

La data de 26.10.1993 a primit un aşa zis “certificat de urbanism”, în care se menţiona că terenul reclamantei este spaţiu verde şi zonă de interes public şi că acest certificat are o valoare numai de 6 luni de la data emiterii.

Reclamanta a revenit cu cerere la pârât pentru a îndeplini procedura prevăzută de art. 5 din Legea nr. 29/1990, dar răspunsul dat prin adresa nr. 4.642/19.01.1994, nu rezolvă favorabil cererea sa.

La dosar reclamanta a depus toate actele de proprietate menţionate în acţiune şi dovada reclamaţiei administrative prevăzută de art. 5 din Legea nr. 29/1990.

La dosar se află chitanţa nr. 3.167/8.07.1993, din care rezultă că reclamanta a achitat impozitul pentru terenul din E.S., inclusiv pe anul 1993.

Pârâtul comunică tribunalului faptul că este de acord că eliberarea certificatului de urbanism reclamantei pentru ridicarea construcţiilor, dar aşteaptă modificarea noului P.H.G..

Tribunalul reţine, din probele administrate în cauză, că reclamanta este proprietara terenului, potrivit actului dotai autentificat sub nr. 2.767/11.11.1928, pentru care a plătit impozitul, inclusiv pe anul 1993, şi că pârâtul, în mod nejustificat, refuză eliberarea certificatului la urbanism acesteia.

Motivaţia pârâtului pentru respingerea cererii reclamantei nu are suport legal, aducând o vătămare dreptului reclamantei de a obţine certificatul de urbanism necesar obţinerii autorizaţiei de construire, conform art. 1 din Legea nr. 29/1990.

Aşa fiind, tribunalul va admite acţiunea şi, potrivit dispoziţiilor art. 10 pct. 4 a Anexei din Legea nr. 50/1991 şi a art. 11 din Legea nr. 29/1990, va obliga pârâtul să emită certificatul de urbanism reclamantei.