REZOLUŢIE DE NEÎNCEPERE A URMĂRII PENALE. NATURA JURIDICĂ. INADMISIBILITATE


Acţiunea în administrativ privind obligarea Parchetului de a lua măsuri legale în raport de fapta infracţională este Inadmisibilă.

Prin acţiunea înregistrată la 3.02.1999, reclamanta I.E. a chemat în judecată pe pârâtul Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş ca prin hotărâre judecătorească să se constate netemeinicia şi nelegalitatea soluţiei date de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung în dosarul nr. 455/P/1997 şi să fie obligat pârâtul a lua măsurile legale în raport de infracţiunile săvârşite cu ocazia eliberării adeverinţei nr. 1039/1996 de către Primăria Stoieneşti (judeţ Argeş).

în motivarea acţiunii, s-a arătat că prin soluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung i s-au adus grave prejudicii morale şi materiale deoarece nu au fost analizate toate infracţiunile săvârşite cu ocazia eliberării adeverinţei false în favoarea numitului X de către Primăria Stoeneşti.

Din oficiu s-a pus în discuţie excepţia de inadmisibilitate a acţiunii formulate.

Excepţia a fost admisă şi în consecinţă acţiunea reclamantei a fost respinsă.

Parchetul – chemat în calitate de pârât – nu este o autoritate administrativă, iar soluţia pronunţată de acesta nu poate fi supusă cenzurii legii contenciosului administrativ.

Soluţia de neîncepere a urmăririi penale a fost comunicată reclamantei printr-o adresă care nu este un act administrativ în sensul Legii nr. 29/1990, actul administrativ fiind un act producător de efecte juridice eliberat de un organ administrativ.

Legea nr. 29/1990 vizează litigiile născute urmare vătămării produse de persoane fizice sau juridice printr-un act administrativ nelegal, cea ce nu este în cazul în speţă.

Nici cel de-al doilea capăt de cerere nu este admisibil, motivele fiind de asemenea cuprinse în dispoziţiile art. 1 din Legea contenciosului administrativ. (Judecator Georgeta Leti)
(Sectia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 365/1999)