Scutire de plata impozitului pe venit. Condiţii


Prin sentinţa civilă nr. 10l/F din 26 noiembrie 2002, Curtea de Apel Braşov, secţia comercială şi de administrativ, a admis acţiunea formulată de M.Gh., expert contabil, şi a dispus anularea scrisorii din 6 aprilie 1998 a Ministerului Justiţiei – Direcţia Economică, obligând pârâtul să-i plătească reclamantului suma de 19.984.555 lei, reprezentând valoarea impozitului pe reţinut pe nedrept în cursul anului.

Curtea Supremă de Justiţie, secţia de contencios administrativ, prin decizia nr. 2528 din 24 iunie 2003, a respins ca nefondat recursul declarat de către Ministerul Justiţiei împotriva sentinţei civile nr. 101/F din 26 noiembrie 2002 a Curţii de Apel Braşov, secţia comercială şi de contencios administrativ. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţele au stabilit că reclamantul, având calitatea de veteran de război, este scutit de plata impozitului pe veniturile obţinute din activitatea de expert exercitată prin firma „M.E.” SRL, conform autorizaţiei de înregistrare, având în vedere dispoziţiile art. 3 lit. i) din O.U.G. nr. 85/1997. Dispoziţiile legale invocate stabileau la acea dată că nu se supun plăţii impozitului veniturile realizate de veteranii de război, văduvele de război, văduvele necăsătorite ale veteranilor de război şi soţiile veteranilor de război, din practicarea pe cont propriu şi în mod singular a unei meserii sau profesii, cu excepţia veniturilor obţinute din activitatea de comerţ.

Curtea Supremă de Justiţie, decizia nr. 2528 din 24 iunie 2003

Notă: Apreciem că soluţia este discutabilă.

Calitatea de veteran de război este o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru scutirea de plată a impozitului pe venit. Este necesar, potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. i) din O.U.G. nr. 85/1997, ca activitatea să fie exercitată pe cont propriu şi în mod singular. Or, din înregistrările de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, rezultă că M.Gh. a practicat profesia de expert împreună cu asociatul său V.F. şi nu în mod singular, cum prevăd dispoziţiile legale în materie, ceea ce înseamnă, în opinia noastră, că M.Gh. nu beneficiază de plata impozitului pe venit.