Scutire de plata TVA a băncilor persoane juridice române, pentru activităţile la care se referă Legea nr. 58/1998


Reclamanta SC „B.P.” SA Sucursala Argeş a solicitat, în contradictoriu cu D.G.RP Argeş, anularea dispoziţiei din 18 decembrie 2000, privind modul de soluţionare a contestaţiei, depuse de Agenţia „A” SA din Curtea de Argeş împotriva hotărârii din 29 iunie 2000, a D.C.F. Argeş, motivând că nu a calculat, evidenţiat şi TVA aferentă cârdurilor vândute, deoarece beneficiază de dispoziţiile din Legea nr. 58/1998 şi O.G. nr. 17/2000.

Tribunalul Argeş a respins acţiunea, stabilind că prestaţiile efectuate de agenţia bancară pentru o societate de asigurare, precum şi vânzările de cârduri nu sunt activităţi specifice băncii, aşa încât, nu operează scutirea de calculare, evidenţiere şi plată a TVA.

împotriva acestei sentinţe civile, cu nr. 402/C/2003, a declarat recurs reclamanta, cale de atac respinsă ca nefondată, de Curtea de Apel Piteşti, prin decizia civilă nr. 759/2003. în considerentele hotărârii, instanţa de control judiciar a reţinut că litigiul poartă asupra TVA-ului aferent comisionului perceput pentru asigurările încheiate în contul unei societăţi de şi aferent cârdurilor vândute. Potrivit O.G. nr. 3/1992 şi a Normelor de aplicare a acestui act normativ, băncile persoane juridice române, sunt scutite de T.V.A. pentru activităţile permise lor, în condiţiile Legii nr. 58/1998, cu excepţia operaţiunilor ce nu sunt efectuate în exclusivitate de societăţile bancare. Cum activităţile de intermediere în domeniul asigurărilor şi cele de vânzare de cârduri nu sunt activităţi specifice băncilor, care să fie efectuate numai de aceste societăţi comerciale, s-a apreciat că în mod corect organele de control au reţinut că reclamanta-recurentă datora T.V.A. aferentă operaţiunilor comerciale la care s-a făcut referire mai sus.

Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 759 din 9 iunie 2003