Sechestru asigurător. Corelarea prevederilor art. 908 din Codul comercial cu dispoziţiile art. 592 Cod procedură civilă FalimentSocietăţi comerciale


Articolul 908 alineat 1 Cod comercial prevede că sechestrul nu se va putea înfiinţa decât cu dare de cauţiune, cu excepţia situaţiilor când cererea de sechestru se face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată, reglementând, aşadar, obligativitatea plăţii anticipate a cauţiunii, cu anumite excepţii. Rezultă – în consecinţă – că dispoziţiile speciale ale art. 908 derogă de la dreptul comun (art. 592 Cod procedură civilă), care permite dispunerea înfiinţării sechestrului, cu posibilitatea plăţii ulterioare a cauţiunii.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 436 din 20 septembrie 2010