Somaţie de plată Societăţi comerciale


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

TÂRGU JIU

Sentinta Comerciala Nr. 283

Sedinta publica de la 29 Martie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE DORINA IVANISI

Grefier ELENA CARBUNESCU

Pe rol fiind judecarea cauzei comerciale, privind pe reclamanta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale România SA (C.N.A.D.N.R. SA), prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova, în contradictoriu cu pârâta SC…. Tg Jiu, având ca obiect somatie de plata.

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat …., pentru pârâta, lipsa fiind reclamanta.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, reprezentanta pârâtei, consilier juridic …, depune întâmpinare la actiunea formulata de reclamanta, solicitând respingerea actiunii ca ramasa fara obiect .

INSTANTA

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu Jiu sub nr. 3489/318/2010, reclamanta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale România SA (C.N.A.D.N.R. SA), prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova, a chemat în judecata pe pârâta SC…., solicitând ca prin sentinta ce va pronunta sa dispuna obligarea pârâtei la plata sumei de 601,01 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 0900086982/03.12.2009 si obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a încheiat cu pârâta SC…., contractul nr.126/30.09.2009, contract ce are ca obiect utilizarea zonei drumului national în zona DN 67, km. 90 plus 920, DR, iar în baza contractului mai sus mentionat debitoarea se obliga sa plateasca tariful de utilizare a zonei de drum în cuantum de 601,01 lei, asa cum este prevazut în factura mentionata.

În drept, cererea a fost întemeiata pe disp. art.969 C.p.civ., OG nr. 5/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

În dovedirea actiunii reclamanta a depus la dosar, în copie, factura fiscala nr. 0900086982/03.12.2009, confirmarea de primire, notificarea cu nr. 958/13.01.2010, confirmarea de primire, contractul de utilizare a zonei drumurilor nationale nr.126/30.09.2009, penalitati calculate la factura nr. 86982/ 03.12.2009, taxa de timbru în valoare de 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

La termenul de judecata din data de 29.03.2010, s-a prezentat în instanta consilier juridic, …, pentru pârâta si a depus la dosar, întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca ramasa fara obiect , întrucât pârâta a achitat debitul principal la data de 17.03.2010, prin ordinul de plata nr. 34, în suma de 1181,11 lei, reprezentând contravaloare factura fiscala 0900086982/03.12.2009 ( 601,01 lei) si factura fiscala 53511/01.02.2010 ( 580,10 lei).

Prin aceeasi întâmpinare pârâta a solicitat respingerea capatului de cerere privind penalitatile solicitate de reclamanta, având în vedere ca aceasta suma nu îndeplineste conditiile prev. de art. 1 alin. 1 din OG 5/2001, nefiind creanta certa, lichida si exigibila.

Fata de întâmpinarea depusa la dosar de pârâta, instanta apreciaza ca cererea formulata de reclamanta este ramasa fara obiect cu privire la capatul principal de cerere, deoarece pârâta a achitat debitul principal si urmeaza a se respinge acest capat de cerere.

De asemenea urmeaza a se respinge capatul 2 de cerere, cu privire la plata penalitatilor de întârziere în valoare de 28,25 lei, deoarece nu ne aflam în situatia unei creante certe, lichide si exigibile, asa cum prevad disp. art. 1 din OG 5/2001.

În baza art. 274 c.p.civ. urmeaza a fi obligata pârâta la plata cheltuielilor de judecata, în suma de 39 lei, reprezentând taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge ca ramasa fara obiect cererea formulata de reclamanta Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale România SA (C.N.A.D.N.R. SA), prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova, cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului nr.17, judetul Dolj, împotriva pârâtei SC…., cu sediul în comuna Runcu, sat Bâlta, judetul Gorj, cu privire la debitul principal, în suma de 601,01 lei.

Respinge capatul doi de cerere cu privire la plata penalitatilor în valoare de 28,25 lei.

Obliga pârâta la plata sumei de 39 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 29.03.2010, la Judecatoria Târgu Jiu.

Presedinte,

DORINA IVANISI

Grefier,

ELENA CARBUNESCU

Red. D.I.

Tehn. / E.C./07.04. 2010

4 ex.

1