SUME ACORDATE DE F.P.S., CU TITLU GRATUIT, UNOR SOCIETĂTI COMERCIALE, ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE INVESTIŢII PRODUCTIVE. TVA AFERENT INVESTIŢIILOR


Societatea comercială a achitat utilajele din sumele puse la dispoziţia sa de F.P.S. în vederea realizării de investiţii productive. Plata TVA-ului aferent utilajelor din aceleaşi sume nu constituie o deturnare de fonduri şi nu este de natură să încalce dispoziţiile Legii nr. 55/1995.

Reclamanta societate comercială pe acţiuni a chemat în judecată Ministerul Finanţelor şi D.G.F.P.C.F.S., solicitând anularea deciziei nr. 1074/ 1999, a dispoziţiei nr. 369/1999, a procesului verbal si a hotărârii nr. 15/ 1998.

în motivarea acţiunii reclamanta a arătat că F.P.S. i-a acordat cu titlu gratuit suma de 630.000.000 lei, conform Legii nr. 55/1995 în scopul investiţiilor productive. în mod greşit s-a reţinut prin actul de control şi apoi prin celelalte acte administrative că din suma obţinută s-a folosit în alte scopuri decât accelerarea privatizării suma de 91.156.800 lei.

Susţine reclamanta că la data cumpărării unor mijloace fixe s-a achitat şi TVA aferentă, procurorul financiar de pe lângă Curtea de Conturi pronunţându-se că în sensul acesta nu reprezintă o deturnare de fonduri. A mai precizat reclamanta că în conformitate cu art. 8 din Legea nr. 55/1995 sumele lăsate de F.P.S. cu titlu gratuit, urmare privatizării, nu reprezintă subvenţii bugetare.

Curtea de Apel a admis acţiunea, a dispus anularea deciziei nr. 1074/ 1999 a Ministerului Finanţelor şi a actelor premergătoare.

Potrivit art. 8 (1) din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare F.P.S. a transferat cu titlu gratuit reclamantei o sumă de bani pentru realizarea de investiţii în care scop a încheiat cu reclamanta o convenţie. Prin această convenţie F.P.S. a stabilit clauze privind utilizarea sumei transferate şi anume pentru achiziţionarea de utilaje. Din suma alocată reclamanta a achiziţionat utilaje, deci a respectat prevederile art. 8 din Legea nr. 55/1995, iar cumpărarea acestora nu se putea realiza fără plata TVA aferentă suportată din suma primită. Actele normative în domeniu, respectiv Legea nr. 55/1995, H.G. nr. 100/1996 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a art. 8 din Legea nr. 55/1995, cât şi Legea nr. 37/1997 privind modificarea şi completarea Legii 55/1995 nu conţin dispoziţii privind excluderea din suma alocată gratuit de F.P.S. a TVA-ului aferent utilajelor achiziţionate. Singura restricţie prevăzută de legislaţia din acest domeniu este aceea de utilizare a sumelor primite de la F.P.S. pentru efectuarea plăţii drepturilor salariale.

Pârâţii au invocat în susţienrea punctului de vedere exprimat prin actele emise, încălcarea de către reclamantă a H.G. nr. 1178/1996, dar aceasta este ulterioară Legii nr. 55/1995 deci nu este aplicabilă în speţă.

Notă: Curtea Supremă de Justiţie a respins ca nefondat recursul, prin decizia civilă nr. 60/2000. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1380/1999)