Suspendare de drept prevazuta de art.36 din Legea nr.85/2006. Recurs respins. Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


– Legea nr.85/2006, art.36

Textul art.36 din Legea nr.85/2006 se refera atât la actiunile judiciare cât si la masurile de silita si în nici un caz numai la punerea în executare a titlurilor executorii cum interpreteaza recurenta.

Suspendarea reglementata de art.36 din Legea nr.85/2006 este o suspendare de drept, instanta de fond procedând legal.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA

DECIZIA NR.1480 din 07.12.2010)

Prin încheierea de la 24.03.2010 pronuntata de Tribunalul Calarasi – Sectia Civila în dosarul nr.3524/116/2009, în baza art.36 din Legea nr.85/2006 s-a dispus suspendarea solutionarii cauzei.

Împotriva acestei încheieri precitate a formulat recurs reclamanta pentru motivul prevazut de art.304 pct.9 Cod procedura civila aratând în esenta cele de mai jos.

Recurenta considera ca i se refuza accesul la justitie daca nu se poate judeca în prezenta cauza în scopul stabilirii întinderii obligatiilor dintre parti.

Se sustine ca desi creanta recurentei s-a nascut anterior momentului declansarii procedurii insolventei, totusi aceasta nu este nici pâna în prezent constatata printr-un înscris opozabil pârâtei, motiv pentru care a formulat actiunea de fata. Altfel, recurenta ar fi prezentat creanta sa direct în cadrul procedurii judecatoresti dar a constatat ca, în cadrul acestei proceduri creantele solicitate asupra averii debitoarei trebuie sa fie certe pentru a fi înscrise în tabel iar pretentiile aflate în litigiu nu sunt susceptibile de a fi înscrise din principiu. Desi aceasta solutie a fost recurata exista posibilitatea sa-i fie refuzata posibilitatea de a-si înscrie creanta.

În interpretarea art.36 din Legea nr.85/2006, recurenta sustine ca “realizarea creantelor” se refera la punerea în executare a titlurilor executorii nu si la actiunile vizând emiterea unor titluri executorii deoarece procedura insolventei constituie o procedura de executare colectiva si este normal sa suspende doar executarile individuale caci se suprapun, ca obiect.

În concluzie recurenta solicita admiterea recursului, casarea încheierii atacate si continuarea judecarii cauzei.

Prin decizia nr.1480/07.12.2010 Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VI -a Comerciala a respins recursul ca nefondat.

Examinând în ansamblu motivele de recurs în raport de probele administrate în cauza Curtea retine ca recursul apare nefondat pentru considerentele de mai jos.

Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea a retinut urmatoarele:

Potrivit art.36 din Legea nr.85/2006 rezulta ca “de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia cailor de atac declansate de debitor”.

Asadar textul de lege precitat se refera la toate actiunile judiciare fara a distinge în privinta obiectului actiunii respective.

Tot astfel, textul de lege se refera atât la actiunile judiciare cât si la masurile de executare silita si în nici un caz nu numai la punerea în executare a titlurilor executorii cum interpreteaza recurenta.

În fine recurenta nu a probat sustinerile sale constând în faptul ca s-ar fi înscris cu cerere în cadrul procedurii insolventei, si ca i s-ar fi respins cererea, cu ce motivare, ca a formulat recurs, etc.

Concluzionând, Curtea retine ca suspendarea reglementata de art.36 din Legea nr.85/2006 este o suspendare de drept, instanta de fond procedând legal.

Pentru aceste considerente de fapt si de drept, Curtea în baza art.312 (1) Cod procedura civila a respins recursul ca nefondat.