Suspendare efecte hotarare de Consiliu local Activităţi economice (infracţiuni privind regimul lor)


TRIBUNALUL BRASOV

SECTIA COMERCIALA SI DE

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 740 /CA

Sedinta publica din data de 8 iulie 2009

PRSEDINTE – R. B.

GREFIER – D. M.

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cererii de suspendare a HCL nr. 37/30.01.2009 şi implicit a HCL nr. 237 din 30.03.2009, privind pe reclamanta F. O. in contradictoriu cu paratii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV şi MUNICIPIUL BRASOV PRIN PRIMAR.

La apelul nominal facut in şedinta publica, la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal indeplinita.

Dezbaterile in fond asupra litigiului comercial de fata au avut loc in şedinta publica din 2 iulie 2008, cand partile au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de şedinta din aceea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta pentru a da posibilitatea partilor de a depune concluzii scrise , in baza art. 146 Cod procedura civila a amanat pronuntarea pentru data de 8 iulie 2008.

T R I B U N A L U L

Constata ca prin actiunea inregistrata sub nr.4386/62/2009 reclamanta F. O. a solicitat in contradictoriu cu paratii MUNICIPIUL BRASOV şi CONSILIUL LOCAL BRASOV suspendarea HCL nr.27/30 01 2009 şi a HCL nr.237/30 03 2009. De asemenea reclamanta a solicitat şi anularea HCL nr.37/2009.

In motivarea cererilor de suspendare a actelor administrative identificate reclamanta a aratat ca prin HCL nr.37/2009 s-a aprobat vanzarea directa a terenului in suprafata de 46 mp situat sub casa situata pe str. A.V. nr.19 aflat in proprietatea reclamantei, la pretul de 110 euro/mp.

Impotriva acestei hotarari reclamanta a mentionat ca a formulat o plangere administrativa ce a fost respinsa de catre parati prin HCL nr.237/2009.

Reclamanta a mentionat ca a cumparat casa identificata mai sus de la mama sa F. D., care la randul sau a cumparat-o in baza prevederilor Legii nr.112/1995.

Reclamanta a invederat ca evaluarea acestui teren nu este corespunzatoare data fiind şi situatia de criza financiara prin care trece tara noastra şi in consecinta devalorizarea imobilelor. De asemenea aceasta a aratat ca beneficia de dreptul de atribuire gratuita a acestui teren prin Ordin al Prefectului efectuand mai multe demersuri in acest sens fara succes. S-a mai sustinut ca paratul mun. Braşov s-a improprietarit cu acest teren in mod abuziv acesta nedetinand un titlu de proprietate.

Reclamanta mentioneaza ca valoarea reala a terenului este de 37 euro/mp şi solicita ca acest pret sa poata fi platit in rate catre parati, ulterior avansarii unei sume de bani.

Reclamanta a depus la dosarul cauzei inscrisuri.

Paratii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii.

In motivare paratii au mentionat ca prin hotararea a carei anulare şi suspendare a executarii se solicita s-a stabilit instrainarea unui teren aflat in proprietatea mun. Braşov. In consecinta s-au efectuat demersurile legale constand in documentatii, comisii, evaluari, etc. In urma acestor demersuri s-a stabilit pretul de vanzare al terenului precum şi modalitatea de plata a acestuia.

Reclamanta a completat motivarea in fapt a actiunii. Paratii au depus concluzii scrise.

Cererea a fost corespunzator timbrata cu taxa judiciara de timbru şi timbru judiciar.

Analizand actele şi lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Cererea de suspendare a celor doua acte administrative identificate mai sus este nefondata pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art.14 şi art.15 din Legea nr.554/2004 modificata privind contenciosul administrativ in cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, persoana vatamata, in sensul art.1 din lege, poate solicita suspendarea executarii actului administrativ a carei revocare ori anulare o solicita.

In consecinta, pentru a dispune suspendarea executarii unui act administrativ reclamantul care se considera persoana vatamata prin emiterea unui act administrativ, trebuie sa justifice şi sa dovedeasca doua cerinte cumulative prevazute de lege, respectiv: existenta unui caz bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente.

Instanta trebuie intr-o astfel de cerere sa „pipaie” fondul cauzei in ceea ce priveşte cererea de anulare a actului administrativ.

In speta, reclamanta, in motivarea de fapt a cererilor de suspendare a celor doua acte administrative invoca chestiuni care vizeaza anularea actului administrativ.

Motivele invocate de catre reclamanta vizeaza chestiuni de oportunitate a actului administrativ deoarece reclamanta reclama un pret de vanare a terenului in discutie ca fiind exorbitant, insa din punct de vedere al legalitatii determinarii acestui pret, reclamanta nu aduce motive de nelegalitate a actului administrativ contestat.

In consecinta, „pipaind” fondul cererii reclamantei instanta apreciaza ca reclamanta nu a justificat cerintele impuse de art.14 din Legea nr.554/2004 modificata pentru suspendarea executarii actului administrativ identificat.

Fata de cele prezentate instanta urmeaza sa respinga cererea reclamantei avand ca obiect suspendarea celor 2 acte administrative.

In ceea ce priveşte cererea avand ca obiect anularea actului administrativ instanta constata ca aceasta nu prezinta caracter urgent pentru solutionarea acesteia in perioada de vacanta judecatoreasca, iar fata de prevederile art.165 Cod procedura civila aceasta va fi disjunsa urmand a fi repartizata completului de judecata investit prin repartizarea aleatorie a cauzei.

Se constata ca in cauza nu s-au solicitat cheltuieli de judecata conform art.274 Cod procedura civila.

PENTRU ACESTE CONSIDERENTE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea formulata de catre reclamanta F. O., cu domiciliul in comuna T., str. C. nr. 973 A, judetul Braşov in contradictoriu cu paratii MUNICIPIUL BRASOV şi CONSILIUL LOCAL BRASOV, ambii cu sediul in Brasov, B-dul X. nr. 8, judetul Brasov, avand ca obiect suspendarea HCL nr.27/30 01 2009 şi a HCL nr.237/30 03 2009.

Disjunge cererea avand ca obiect anularea HCL nr.37/2009 şi dispune inregistrarea acesteia separat pe rolul instantei.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in şedinta publica azi 08 07 2009.

PREŞEDINTE GREFIER

R. B.A. D. M.

Tehnored.RB/17.07.2009

Dact.MD/21.07.2009

5 exp.

3