TAXA PE VALOARE ADĂUGATĂ. PENALITĂTI DE ÎNTÂRZIERE. EXCEPTĂRI. CONTRACT DE ÎMPRUMUT


Este scutită de la plata acestei taxe marfa împrumutată de o societate unei alte societăţi.

Reclamanta S.C. “X” S.A. Bucureşti a chemat în judecată Ministerul Finanţelor şi Garda Financiară Centrală, solicitând anularea deciziei nr.985/ 1996 şi a procesului-verbal nr.232073/1996.

în motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că, prin procesul-verbal de constatare s-a stabilit că datorează TVA şi majorări de întîrziere pentru cantitatea de bumbac livrată de S.C. “Y” S.Â., cu titlu de împrumut, în baza a două contracte de împrumut nr.511/1995 şi 609/1996. S-a mai susţinut că în mod greşit s-a reţinut în actul de control că livrarea mărfii s-a făcut în baza celor două contracte de vânzare-cumpărare, în realitate nefiind vorba, de asemenea acte de transmiterea proprietăţii.

Curtea de Apel Bucureşti, prin sentinţa civilă nr.1203/1999, a admis acţiunea, a dispus anularea dieciziei nr.985/1996 emisă de Ministerul Finanţelor, cât şi a procesului-verbal de control.

în pronunţarea acestei sentinţe Curtea a avut în vedere natura juridică a celor două contracte încheiate între reclamantă şi S.C. “Y” S.A., ca fiind contracte de împrumut pentru o cantitate de bumbac şi nicidecum de contracte de vânzare-cumpărare.

S-a reţinut că atât organul de control, cât şi Ministerul Finanţelor, care a soluţionat contestaţia, nu aveau dreptul să modifice natura juridică a celor două acte care sunt acte juridice bilaterale şi nu se pot modifica decât prin acordul celor două societăţi sau la cererea uneia dintre ele, încălcându-se dispoziţiile din C.civ.art.942, 969, 973, 977.

Este adevărat că în aceste contracte de împrumut s-a menţionat o caluză privind vânzarea mărfii, dar această operaţiune juridică a intervenit după data controlului, iar reclamanta, odată cu facturarea mărfii, a calculat şi TVA corespunzător.

Notă: Sentinţa a rămas definitivă, recursul fiind respins de Curtea Supremă de Justiţie prin decizia civilă nr.3007/2000. (Judecator Apostol Filofteia)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1203/1999)