Termenul de formulare a contestaţiei în anulare împotriva hotărârilor care nu se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită. Contestaţie în anulare


– Cod procedură civilă, art. 319 alin. 2 teza a II-a

Contestaţia în anulare formulată împotriva unei hotărâri care nu se aduce la îndeplinire pe cale de executare silită este introdusă cu depăşirea termenului de 1 an prevăzut de art. 319 alin. 2 teza a II-a Cod procedură civilă.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VI-A COMERCIALĂ,

DECIZIA COMERCIALĂ NR.586 R din 04.04.2011)

Prin cererea înregistrată la data de 23.11.2010 la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială sub nr. 11401/2/2010 şi completată la data de 11.02.2011, contestatorul C.Ş. a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziilor nr. 1502/R/06.11.2009 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială, nr. 802/R/28.05.2010 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială şi nr. 215/28.01.2010 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Comercială.

În motivare, contestatorul a invocat prevederile art. 317 alin. 1 şi 2 C.pr.civ., art. 318 alin. 1 C.pr.civ. combinat cu art. 105 alin. 2 C.pr.civ. şi art. 15 alin. 2 din României.

Prin încheierea de şedinţă pronunţată la data de 21.02.2011, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială investită cu soluţionarea acestor contestaţii a dispus disjungerea din prezentul dosar a contestaţiilor în anulare formulate împotriva deciziei comerciale nr. 802/R/28.05.2010 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială şi împotriva deciziei comerciale nr. 215/28.01.2010 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a V-a Comercială, urmând a fi soluţionată în acest dosar doar contestaţia în anulare împotriva deciziei comerciale nr. 1502/R/06.11.2010 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială.

Prin cererea formulată de către contestator la data de 11.02.2011, acesta a solicitat suspendarea judecării prezentei cauze până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 2363/122/2008 care are ca obiect nulitatea absolută a două hotărâri A.G.E.A. de revocare a sa din funcţia de administrator al S.C. U. I. E. S.R.L.

Cu privire la această cerere, Curtea constată că nu sunt întrunite condiţiile art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr.civ. pentru a se dispune suspendarea judecării prezentei cauze, întrucât aceasta nu depinde de soluţionarea acţiunii având ca obiect nulitatea absolută a hotărârii A.G.E.A. de revocare a sa din funcţia de administrator al S.C. U. I. E. S.R.L.

Prin notele scrise depuse la data de 04.04.2011, intimata S.C. E. A.T.E.E. a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a contestatorului, motivat de faptul că, în urma revocării calităţii acestuia de administrator al S.C. U. I. E.S.R.L., nu mai reprezintă în mod legal pe societatea intimată. De asemenea, a invocat şi excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare, arătând că decizia comercială atacată a fost pronunţată la data de 06.11.2009, în timp ce contestaţia în anulare a fost înregistrată la data de 23.11.2010, cu depăşirea termenului imperativ de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă, potrivit art. 319 alin. 2 C.pr.civ.

Analizând contestaţia în anulare cu prioritate prin prisma excepţiilor invocate, se constată următoarele:

Prin decizia comercială nr. 1502/R/06.11.2009 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială au fost respinse ca nefondate excepţiile tardivităţii, inadmisibilităţii recursului şi a puterii de lucru judecat. A fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a recurentului C. Ş. şi a fost respins recursul declarat de acesta împotriva sentinţei comerciale nr. 3930/26.09.2008 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Comercială în contradictoriu cu intimaţii S.C. E. ATEE S.A:, S.C. U. I. E. S.R.L. şi Cabinet Individual de M. M. ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. A fost obligat recurentul la plata sumei de 5197 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata-creditoare.

Excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de către intimata S.C. E. ATEE S.A. nu este întemeiată, deoarece contestatorul nu formulează prezenta contestaţie în anulare în calitate de reprezentant legal al S.C: U. I. E. S.R.L., ci în nume propriu, aspect care reiese din cererea de chemare în judecată.

Însă este fondată excepţia tardivităţii contestaţiei în anulare, excepţie invocată de aceeaşi intimată.

Potrivit art. 319 alin. 2 teza a II-a C.pr.civ., „împotriva hotărârilor irevocabile care se aduc la îndeplinire pe cale de executare silită, contestaţia poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă de hotărâre, dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas irevocabilă”.

Decizia comercială nr. 1502/R împotriva căreia s-a formulat contestaţia este pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială la data de 06.11.2009.

Faţă de această dată, se constată că prezenta contestaţie în anulare introdusă la instanţă la data de 23.11.2010 este formulată cu depăşirea termenului prevăzut de art. 319 alin. 2 teza a II-a C.pr.civ. , deci este tardivă.

În consecinţă, în temeiul art. 137 alin. 1 C.pr.civ., va fi admisă excepţia tardivităţii şi va fi respinsă contestaţia în anulare ca fiind tardiv formulată.

Analizarea celorlalte motive de contestaţie în anulare nu se mai impune faţă de modul de soluţionare a excepţiei tardivităţii contestaţiei.

2