Titlurile executorii accesorii urmeaza soarta principalului. Executarea silită


– Cod procedura civila, art.371^7 alin.4, art.371^5 lit.d

Procesul-verbal încheiat de judecatoresc pentru stabilirea cheltuielilor de executare, potrivit art.371^7 alin.4 Cod procedura civila este titlu executoriu. Anularea titlului executoriu, în temeiul caruia a fost facuta executarea, antreneaza ineficacitatea de drept a procesului-verbal de stabilire a cheltuielilor de pe temeiul art. 371^5 lit.d Cod procedura civila, care prevede ca executarea silita înceteaza daca a fost desfiintat titlul executoriu.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A COMERCIALA,

DECIZIA NR.625 R din 08.04.2011 irevocabila)

Constata ca prin sentinta comerciala nr.571/21.01.2010 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala, a fost admisa contestatia debitoarei S.C. T.I. S.R.L., ca întemeiata, si a fost respinsa cererea creditoarei B.V. ca inadmisibila.

Pentru a decide astfel, judecatorul – sindic a constatat ca la 13.02.2009 B.V. a solicitat deschiderea procedurii insolventei, împotriva debitoarei S.C. T.I. S.R.L. sub motiv ca detine împotriva acesteia o creanta de 11.272,86 lei, certa, lichida si exigibila pe care refuza sa le plateasca.

Judecatorul – sindic a mai constatat de asemenea, ca debitoarea a formulat contestatie solicitând respingerea cererii ca neîntemeiata deoarece creantele nu sunt certe pentru sumele 9922,86 lei si respectiv 350 lei, reprezentând cheltuieli de executare fiind desfiintate odata cu titlul executoriu iar creanta de 1000 lei reprezentând cheltuieli de judecata se afla sub valoarea prag.

Analizând cererea, judecatorul – sindic a retinut ca dosarul de executare în care au fost efectuate cheltuielile de 9922,86 lei si de 350 lei a fost desfiintat prin sentinta comerciala nr.10871 din 28.11.2006 astfel ca cele doua creante nu sunt certe, lichide si exigibile iar creanta de 1000 lei este sub valoarea prag.

La 30.06.2010 B.V. a declarat recurs criticând solutia instantei de fond ca nelegala.

Se sustine ca sumele invocate sunt creante reprezentând cheltuieli de executare stabilite prin procesul verbal încheiat la 07.02.2007, pentru suma de 9922,86 lei, respectiv proces-verbal din 14.02.2007 pentru suma de 350 lei iar suma de 1000 lei constituie cheltuieli de judecata stabilite prin sentinta civila nr.2321 din 14.02.2008 si ca, în consecinta, gresit instanta de fond a retinut ca aceste creante nu ar avea caracter cert, lichid si exigibil pentru ca ar fi fost desfiintate prin sentinta comerciala nr.10871 din 28.11.2006.

Se mai arata ca sentinta comerciala nr.10871 din 28.11.2006 a stat la baza întocmirii dosarului de executare nr.14/2007 în care au fost facute cheltuielile aratate mai sus.

În fine, se sustine ca recurenta are doua titluri executorii: pe de o parte sentinta 10871 din 28.11.2006 si pe de alta parte procesele-verbale prin care au fost stabilite cheltuielile de executare, acestea constituind, potrivit pct.4 din art.3717 C.pr.civ. titlu executoriu separat si distinct astfel ca desfiintarea titlului executoriu în baza caruia a fost deschis dosarul de executare nu altereaza valabilitatea celui de al doilea titlu executoriu pentru desfiintarea celui din urma fiind necesara o hotarâre judecatoreasca definitiva si executorie.

La 07.12.2010 S.C. T.I. S.R.L. a depus întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Se sustine ca prin anularea titlului executoriu, respectiv sentinta comerciala nr.10871 din 28.11.2006 a Tribunalului Bucuresti, prin decizia comerciala nr.128 din 01.03.2007 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Comerciala, toate actele de executare în baza acestuia sunt desfiintate de drept.

Recursul nu este fondat.

Nu este fondata critica recurentei încadrata în motivul prevazut de art.304 pct.8 si art.3041 C.pr.civ.

I.Împrejurarile litigiului

Prin sentinta comerciala nr.10871 din 28.11.2006 a Tribunalului Bucuresti, sectia a VI-a comerciala a fost admisa cererea formulata de Bena Viorica si a fost dispusa evacuarea S.C. T.I. S.R.L., SC T SRL si SC DS.Q.C. SRL din imobilul situat în Bucuresti, str.Ion Brezoianu nr.60, ap.13, sector 1.

Pentru punerea în aplicare a sentintei aratate a fost întocmit dosarul de executare nr.14/2007. În cadrul dosarului, la 7.02.2007 a fost încheiat proces-verbal privind cheltuielile de executare pentru executarea debitorului S.C. T.I. S.R.L. (fila 8), stabilindu-se în sarcina debitoarei suma de 9.922,86 lei. Ulterior, la 14.02.2007 a fost încheiat un proces-verbal suplimentar privind cheltuielile de executare, stabilind în sarcina debitoarei si suma de 350 lei (fila 9).

Prin decizia comerciala nr.128 din 01.03.2007 a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a V-a comerciala, au fost admise apelurile formulate de debitoarea S.C. T.I. S.R.L. si ceilalti doi debitori, a fost desfiintata sentinta atacata (sentinta comerciala nr.10871/2006) si trimisa cauza spre rejudecare la aceeasi instanta (fila 27-31).

Prin decizia nr.268 din 31.01.2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie a fost admis recursul declarat de B.V. împotriva deciziei nr.128 din 1.03.2007 a Curtii de Apel Bucuresti pe care a modificat-o în sensul ca a trimis cauza în fond aceleiasi instante, mentinând restul dispozitiilor deciziei (fila 25-27).

II.Dreptul aplicabil

Potrivit dispozitiilor art.3717 alin.24 C.pr.civ. “Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt în sarcina debitorului urmarit, afara de cazul când creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa înregistrarea cererii de executare si pâna la data realizarii obligatiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntara.

Sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, în conditiile legii.

Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu.”

De asemenea, potrivit dispozitiilor art.3715 alin.1 lit.d, executarea silita înceteaza daca: (…) d) a fost desfiintat titlul executoriu.

III.Judecata

Nu sunt fondate criticile recurentei potrivit careia acestia ar avea doua titluri executorii: sentinta comerciala nr.10871 din 28.11.2006 si procesele verbale de stabilire a cheltuielilor de executare.

În speta, recurenta are un singur titlu executoriu: cele doua procese-verbale de stabilire a cheltuielilor de executare. În adevar potrivit art.3717 alin.4 C.pr.civ. aceste procese verbale constituie titluri executorii.

Cu toate acestea, titlul aratat este accesoriu titlului executoriu prin care a fost decis asupra dreptului subiectiv material, în speta, sentinta comerciala nr.10871 din 28.11.2006 prin care a fost decisa evacuarea.

Este evident ca titlul executoriu privind cheltuielile de executare, nu este autonom.

În acest sens decide legiuitorul prin textul art.3715 alin.1 lit.d C.pr.civ. prevazând ca : “Executarea silita înceteaza daca a fost desfiintat titlul executoriu”.

Asa cum se observa executarea silita, ca si a cheltuielilor efectuate cu ocazia executarii depind de soarta titlului executarii.

În speta, titlul executoriu, sentinta comerciala nr.10871/2006 a Tribunalului Bucuresti a fost desfiintata, desfiintare mentinuta si prin decizia nr.268/2008 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Existând aceasta corelatie între titlul principal si executarea silita, desigur ca în temeiul ultimului text evacuarea silita nu ar mai fi avut loc daca s-ar fi facut dupa desfiintarea sentintei ce a dispus evacuarea. Pentru ca a fost facuta înainte, întoarcerea nu se mai poate realiza decât prin procedura speciala a întoarcerii executarii.

Pentru ceea ce nu s-a executat însa, cum este în speta urmarirea executarii cheltuielilor ocazionate de o executare ce s-a dovedit ulterior a fi facuta în temeiul unei hotarâri desfiintate, în temeiul textului aratat aceste cheltuieli nu mai pot fi executate pentru ca nu mai sunt datorate.

Vazând si dispozitiile art.312 alin.1 C.pr.civ. s-a respins recursul ca nefondat.