Vânzare directa de actiuni catre salariati membrii consiliului de administratie si pensionarii cu ultimul loc de munca la societate. Societăţi comerciale


– OUG nr. 88/1999;

– OG nr. 31/2004;

– Legea nr. 169/2004;

– Legea nr. 191/2004;

– OUG 114/2005;

– Legea nr. 277/2006;

– OUG nr. 116/2008;

– Legea nr. 169/2009;

Procedurile termenele si conditiile pentru a se putea initia vânzarea directa de catre SC E.S.A. catre salariatii, membrii Consiliului de Administratie si pensionarii cu ultimul loc de munca la una dintre societatile pe care le detine E., a actiunilor apartinând acesteia s unt stabilite prin Legea nr. 169/2004.

Cererea de obligare a SC E SA ca pâna la un anumit termen sa-si execute obligatiile stabilite prin legea sus-mentionata este neîntemeiata.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI-SECTIA A V- A COMERCIALA DECIZIA COMERCIALA NR. 106 din 08.03.2011)

Prin sentinta comerciala nr.9235 din 30.09.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala în dosarul nr.38763/3/2009 s-a respins ca neîntemeiata actiunea precizata de catre reclamantele A. U. si A. E. S. în contradictoriu cu pârâtii SC E. SA si O. P.S. P. I.

Pentru a hotarî astfel s-a retinut ca reclamantele sunt constituite în asociatii în componenta aratata potrivit art.16-23 din OUG nr.88/1997: salariati, membrii Consiliului de Administratie din CEZ Distributie SA (fosta E O SA), CEZ Vânzare SA si E SA si pensionari cu ultimul loc de munca la una dintre aceste societati, care justifica în cauza calitatea procesuala activa pentru a beneficia de dispozitiile art.6 din OUG nr.114/2005 referitoare la vânzarea unui pachet de actiuni reprezentând cel mult 10% din capitalul social al CEZ Distributie SA si CEZ Vânzare si E. SA (OUG nr.88/1997). S-a mai retinut ca Legea nr.166/2009 a instituit un nou termen pâna la care reclamantele pot dobândi respectivele actiuni, si anume pâna la 31.12.2010 si ca dreptul acestora la actiune, în sensul de a se respecta de catre pârâte, procedurile, termenele si conditiile de vânzare a actiunilor si de a se dispune obligarea acestora sa îsi respecte întocmai îndatoririle legale pâna la un termen limita fixat de instanta, nu este prescris.

Pe fondul pretentiilor reclamantelor s-a mai retinut ca prin contractul de privatizare din 5.04.2005 pârâta SC E. SA a vândut catre CEZ a.s. pachetul majoritar de 51% din actiunile detinute de pârâta la SC D.F.E. E. E.O. SA, ca prin contract CEZ a constituit în favoarea E. un drept de optiune la vânzare vizând actiunile detinute de CEZ la E. O. si ca la rândul ei E. a constituit un drept de optiune de cumparare în favoarea CEZ tot cu privire la actiunile pe care le va detine E. în E. O. la momentul exercitarii optiunii de cumparare (art.17 contract). În continuare s-a retinut ca reclamantele ar fi avut dreptul de a achizitiona actiuni pâna la limita de 10% din actiunile detinute de E. în CEZ Distributie si CEZ Vânzare SA doar daca pârâta E. si-ar fi respectat amintita optiune de vânzare iar CEZ optiunea de a cumpara actiunile. S-a mai constatat ca pârâtul O. P. S. P. I. a efectuat demersuri pentru stabilirea conditiilor de vânzare a pachetului de actiuni reprezentând 10% din capitalul social al SC CEZ DISTRIBUTIE SA si SC CEZ VÂNZARE SA- prin promovarea unui act normativ privind termenul si executarea acestei proceduri dar ca ele nu s-au finalizat si ca, daca prin actiunile ineficiente ale pârâtilor, interesele reclamantelor s-ar pagubi, acestea din urma au la îndemâna posibilitatea de a pretinde contravaloarea pagubelor efectiv suportate.

În final s-a retinut ca termenele si procedurile stabilite prin Legea nr.166/2009 nu permit interventia instantei în sensul celor solicitate de catre reclamante si ca pârâtele vor trebui sa respecte prevederile legale sub sanctiunea suportarii despagubirilor în cazul angajarii raspunderii lor civile .

Împotriva acestei hotarâri au declarat apel reclamantele care solicita admiterea apelului, schimbarea sentintei atacate sipe fond admiterea actiunii formulate si precizate.

În motivare apelantele arata ca au solicitat ca intimatii sa îsi respecte obligatiile ce le revin, de a stabili procedurile, termenele si conditiile pentru vânzarea directa de la SC E SA catre membrii asociatilor, a actiunilor reprezentând pâna la 10% din capitalul social, detinute la SC E.ON M. DISTRIBUTIE SA, SC E.ON M. FURNIZARE SA, SC ENEL DISTRIBUTIE B. SA, SC ENEL DISTRIBUTIE D. SA, SC ENEL E. SA, SC ENED DISTRIBUTIE M. SA, SC ENEL E. M. SA si la orice alte societati care ar putea rezulta din reorganizarea sus mentionatelor societati, ca au solicitat instantei sa dispuna si un termen limita pâna la care intimatii sa-si execute obligatiile la care au facut referire precum si un termen pâna la care intimatii sa fie obligati sa vânda catre membrii apelantelor actiunile solicitate. Mai arata ca intimatii au facut schimb de adrese si de proiecte (depuse la dosar) mimând ca ar încerca sa solutioneze situatia si ca în fapt, nimeni nu a facut nimic. În continuare subliniaza ca au initiat acest litigiu cu scopul de a sanctiona pasivitatea intimatilor care, desi sunt autorizati prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (cum ar fi O.P. S. P. I.) sa promoveze reglementarile necesare pentru ca persoanele îndreptatite sa poata achizitiona actiunile detinute de E. la EON si ENEL, nu adopta totusi aceste proceduri impuse de lege.

În drept se invoca OG nr.31/2004, Legea nr.169/2004, Legea nr.191/2004, OUG nr.114/2005, Legea nr.277/2005, OUG nr.116/2008, Legea nr.169/2009.

Intimatii au formulat întâmpinari prin care se apara în fapt si în drept împotriva pretentiilor apelantilor.

Intimata SC E. SA arata ca cererea apelantelor vizând stabilirea procedurilor termenelor si conditiilor pentru vânzarea directa a pachetului de actiuni, pe care le detinea E. la societatile care s-au privatizat, a ramas fara obiect. Arata ca a fost întocmit proiectul normelor metodologice de aplicare a unei ordonante de urgenta pentru aprobarea unor masuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni, ca proiectul a fost agreat de federatiile sindicale si ca atare ca si-a îndeplinit obligatiile prevazute de lege. În final arata ca referitor la procesul de privatizare al SC “DISTRIGAZ SUD” SA B. si la SC “DISTRIGAZ NORD”SA T. M., precum si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice, asa cum s-a modificat prin Legea nr.169/2004, intimata a fost doar autorizata (iar nu si obligata) sa stabileasca procedurile, termenele si conditiile pentru vânzarea directa a pachetului de actiuni prevazut de lege catre salariatii, membrii consiliului de administratie si pensionarii cu ultimul loc de munca la societatile comerciale.

Intimatul O.P.S. P.I. arata ca a depus toate diligentele în vederea stabilirii conditiilor pentru vânzarea pachetului de actiuni, reprezentând 10% din capitalul social al SC CEZ DISTRIBUTIE SA si SC CEZ VÂNZARE SA, ca urmare a acestei situatii au avut loc întâlniri între Asociatiile Salariatilor si SC E. si ca a fost promovat un act normativ prin care s-a convenit prelungirea termenului limita pâna la care membrii reclamantelor pot sa cumpere actiunile.

Analizând actele si lucrarile dosarului în raport cu sentinta atacata si motivele de apel invocate, Curtea apreciaza ca apelul este nefondat si în temeiul art.296 Cod procedura civila urmeaza sa îl respinga pentru urmatoarele considerente:

Apelantele nu critica hotarârea primei instante sub aspectul legalitatii sau al temeiniciei acesteia.

Pretentiilor lor se subscriu însa ideii de interes colectiv pe care tribunalul ar fi omis sa îl aiba în vedere si învedereaza ca prin admiterea apelului instanta de control judiciar va asigura dreptatea celor 55.000 de oameni (salariati, fosti salariati si pensionari), care de aproape 6 ani se afla în situatia de a nu-si putea valorifica drepturile.

În opinia apelantelor toate demersurile pe care le-au întreprins pe lânga intimati au fost zadarnice, ultimii mimând doar ca aproba sau pun în practica procedurile de vânzare a actiunilor detinute de E. catre salariati.

În sedinta publica din 8.03.2011 reprezentantul ales al apelantelor a declarat ca se arata de acord cu respingerea cererii acestora referitoare la Electrica O. (actuala CEZ Distributie SA si CEZ Vânzare SA).

Mai retine ca procedurile, termenele si conditiile pentru a se putea initia vânzarea directa de catre SC E. SA catre salariatii, membrii consiliului de administratie si pensionarii cu ultimul loc de munca la una dintre societatile pe care le detine E., a actiunilor apartinând E., reprezentând pâna la 10% din capitalul social al societatilor comerciale de distributie a gazelor naturale “Distrigaz Sud” SA B. si “Distrigaz Nord” SA T. M. si a societatilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice (în care se includ: SC E.ON. M. DISTRIBUTIE SA, SC E.ON. M. FURNIZARE SA, SC ENEL DISTRIBUTIE B. SA, SC ENEL DISTRIBUTIE D. SA, SC ENEL DISTRIBUTIE M. SA, SC ENEL ENERGIE M. SA) au fost avute în vedere de Parlament, prin adoptarea Legii nr.169/2004, ca în baza acesteia si în cadrul procesului de privatizare a societatilor amintite mai sus, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (prin cele doua intimate) a fost autorizat sa stabileasca respectivele proceduri pentru a se putea vinde în mod direct actiunile catre persoanele îndreptatite (specificate în lege) si ca SC E. SA a supus atentiei si analizei proiecte de acte normative referitoare la chiar vânzarea actiunilor catre membrii apelantelor .

Acestea rezulta si din adresa Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii în Industrie., cu nr.329/29.03.2010 cât si din procesul-verbal din noiembrie 2010 care atesta acordul de vointa dintre SC E. SA si F. N. S. E. “U.” cu privire la adoptarea unui proiect de act normativ care sa reglementeze în mod unitar tranzactia cu salariatii.

Asadar, intimatele s-au conformat prevederilor legale si si-au îndeplinit obligatiile în formele prezentate ceea ce mai semnifica si ca pretentiile apelantelor de a le obliga pe acestea ca pâna la un anumit termen sa îsi execute obligatiile stabilite prin Legea nr.169/2004 sunt neîntemeiate.

Pretentiile apelantelor ca imediat dupa intrarea în vigoare a procedurilor, termenelor si conditiilor de vânzare a actiunilor catre salariati, E. SA sa mai fie obligata (se întelege ca prin aceeasi hotarâre irevocabila ce urmeaza a se pronunta în acest dosar), sa procedeze la vânzarea efectiva a actiunilor, sunt de asemenea neîntemeiate. Instanta judecatoreasca este tinuta a se pronunta în limitele cererii cu care a fost investita prin raportare la situatia de fapt si de drept care exista la momentul examinarii cererii.

Orice alte demersuri sau fapte probabile care s-ar putea întâmpla într-un viitor apropiat exced obiectului prezentei analize.

Mai mult, apelantele recunosc eforturile intimatelor (prin OUG nr.126/28.12.2010 prelungindu-se înca o data pâna la data de 31.12.2011 termenul pâna la care se pot vinde catre membrii apelantelor actiunile avute în vedere prin Legea nr. 169/2004), pentru ca apoi sa afirme ca în fapt, nimeni nu face nimic. Dar, asa cum a retinut si tribunalul, orice alte nemultumiri ale acestora, legate de ineficienta demersurilor întreprinse de catre intimate, vor putea fi avute în vederea la momentul promovarii unei eventuale actiuni în justitie cu acest obiect .

Pe capatul de cerere privind obligarea intimatei E. de a vinde apelantelor pachete de actiuni de pâna la 10% la CEZ Distributie SA si CEZ Vânzare SA, Curtea retine ca între E. SA si CEZ a.s. a fost încheiat un contact de vânzare-cumparare de actiuni în conditiile stabilite prin Hotarârea Guvernului nr.1148 din 3.10.2009 si ca prin achitarea contravalorii actiunilor prevazute în Hotarârea de Guvern CEZ a.s. a devenit unicul actionar al acestora, fapt înregistrat si în registrul comertului. Aceste aspecte au fost confirmate si de catre avocatul apelantelor care, în sedinta publica din 8.03.2011, a învederat Curtii ca nu mai critica solutia primei instante referitoare la respingerea respectivului capat de cerere.

În conditiile expuse, pretentiile apelantelor de obligare a intimatelor la plata de daune-interese pentru fiecare zi de întârziere în neexecutarea obligatiilor ce le revin, vor fi respinse ca neîntemeiate.

Pentru considerentele expuse, având în vedere si prevederile legale invocate si art.1169 -1170 Cod civil, art.46 Cod comercial si art.295 Cod procedura civila, Curtea în temeiul art.296 Cod procedura civila a respins apelul ca nefondat.