ACCIDENT DE CIRCULAŢIE. CITAREA OBLIGATORIE A ASIGURATORULUI Circulaţie rutieră


Prin Decizia nr. 7/13.01.2005 a Tribunalului Prahova Secţia Comercială şi de Administrativ II s-a admis recursul declarat de petent şi s-a casat sentinţa cu trimitere la prima instanţă.

Motivul casării a fost acela că nu se citase asiguratorul, fapta contravenţională rezultând din nerespectarea dispoziţiilor privitoare la regimul circulaţiei pe drumurile publice cu autovehicule, nerespectare ce a dus la producerea unui accident de circulaţie soldat cu pagube materiale.

Potrivit disp. art. 33 alin.2 din O.G. nr. 2/2001, în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în procesul verbal de constatare a contravenţiei.

Prin urmare, este obligatorie citarea asiguratorului, norma legală fiind imperativă în acest sens, neputând fi eludată.

(Decizie nr.7/13.01.2005 Tribunalul Prahova – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ)