Citeste şi


Accident rutier. Necitarea în proces a celeilalte persoane implicate în incident. Consecinţe


O.U.G. nr. 195/2002, art. 119

Instanţa de fond a judecat cauza cu încălcarea dispoziţiilor procedurale prevăzute de art. 119 din O.U.G. nr. 195/2002, care statuează că, în cazul în care fapta unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, părţile implicate în eveniment şi societatea de asigurare, neregulari-tate ce nu poate fi acoperită decât prin rejudecarea cauzei în fond.

Trib. Bucureşti, s. a IX-a cont. adm. şi fisc., dec. civ. nr. 273 din 26 ianuarie 2009, nepublicată

Prin sentinţa civilă nr. 8963 din 9 octombrie 2008, pronunţată de Judecătoria sectorului 3 Bucureşti, a fost admisă plângerea formulată de petentul Z.C. în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră, şi asigurătorul SC A. SA, dispunându-se anularea procesului-verbal seria PCA nr. 394055 din 3 iunie 2008. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a constatat că actul atacat a fost întocmit cu încălcarea dispoziţiilor art. 16 din O.G. nr. 2/2001, în sensul că s-a indicat în mod eronat textul de lege care prevede şi sancţionează fapta.

împotriva acestei sentinţe a formulat recurs intimatul, arătând, în esenţă, că instanţa de fond a apreciat în mod eronat probatoriul administrat în cauză.

Analizând recursul dedus judecăţii prin prisma dispoziţiilor art. 3041 C. proc. civ., tribunalul l-a constatat fondat şi l-a admis, dispunând casarea sentinţei civile recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare, în conformitate cu dispoziţiile art. 304 pct. 5 coroborate cu art. 312 alin. (5) C. proc. civ. La pronunţarea acestei soluţii, instanţa de control judiciar a avut în vedere faptul că judecata s-a realizat cu încălcarea dispoziţiilor procedurale prevăzute de art .119 din O.U.G. nr. 195/2002, care statuează că, în cazul în care fapta unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, părţile implicate în eveniment şi societatea de asigurare”.

Faţă de împrejurarea că persoana implicată în accident nu a fost citată, deşi fapta săvârşită de petent a cauzat un accident de circulaţie, iar neregularitatea nu poate fi acoperită decât prin rejudecarea cauzei în fond, tribunalul a admis recursul şi a casat sentinţa civila recurată, iar în baza art. 312 alin. (5) C. proc. civ., a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă, urmând a fi citată partea amintită.