Achiziţii publice. Aprecierea cerinţelor de calificare a ofertei, funcţie de prevederile caietului de sarcini Acte ale autorităţilor publice


Neîndeplinirea cerinţelor privind dovada că ofertanta dispunea de un inginer specialist, conform reglementării prevăzute în fişa de achiziţii, precum şi a celei privitoare la asigurarea de cash-flow, în vederea finanţării lucrării la data licitaţiei, se constituiau ca elemente suficiente pentru declararea ca neconformă a ofertei contestatoarei, fără a mai fi necesară solicitarea de clarificări suplimentare din partea autorităţii contractante intimate.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 727/C.A. din 13 decembrie 2010