Achiziţii publice. Calculul termenului de formulare a contestaţiei Acte ale autorităţilor publice


Termenul pentru depunerea contestaţiei privind conţinutul documentaţiei de atribuire se calculează potrivit normelor derogatorii de la Codul de procedură civilă, cuprinse în art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 34/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 76/2010, coroborate cu art. 3 lit. z) din acelaşi act normativ, respectiv începând cu ziua următoare publicării anunţului de participare şi cu luarea în calcul a zile în care termenul se împlineşte.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 602/C.A. din 8 noiembrie 2010