Achiziţii publice. Neconformitate ofertă. Specificaţii tehnice obligatorii


– O.U.G. nr. 34/2006: art. 35, art. 36, art. 2562 pct. 2, art. 285 pct. 4.

Contestând declararea de către autoritatea contractantă ca neconformă a ofertei sale, petenta contestă în realitate conţinutul specificaţiilor tehnice obligatorii prevăzute la pct. A 9 din caietul de sarcini al documentaţiei de atribuire – greutate maximă şi număr de rack-uri, a căror neîndeplinire a condus la soluţia contestată. Or, faţa de prevederile art. 2562 pct. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, contestaţia la conţinutul documentaţiei de atribuire se depune în termen de 5 sau 10 zile (în funcţie de valoarea contractului) de la data luării la cunoştinţă de către aceasta, care, potrivit art. 2562 pct. 2 din actul normativ menţionat este data publicării documentaţiei de atribuire.

Cum petenta nu a contestat aceste specificaţii tehnice din documentaţia de atribuire în termenul prevăzut de lege, obiectul analizei Consiliului şi, ulterior, al instanţei nu îl poate constitui decât concordanţa dintre soluţia propusă de ofertant şi cea solicitată de către autoritatea contractantă, o corectare a ofertei contestatoarei din perspectiva dispoziţiilor art. 36 din ordonanţă fiind prin ipoteză exclusă pentru suficientul motiv că specificaţiile tehnice din caietul de sarcini nu sunt definite prin modalităţile prevăzute de art. 35 alin. 6 lit. a) din ordonanţă, iar neconformitatea nu a fost declarată în raport cu criteriile prevăzute la art. 36 pct. 2 lit. a)-d), ci pentru că, din punct de vedere funcţional, locaţia destinată amplasării echipamentului contractat permite folosirea a doar două rack-uri, ci nu trei, cum a precizat în ofertă contestatoarea.

In consecinţă, constatând că C.N.S.C. nu se afla în postura de a verifica dacă performanţele sistemului erau sau nu afectate de amplasarea echipamentelor în două sau trei rack-uri, ci doar să verifice conformitatea ofertei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, Curtea constată că acesta a pronunţat o soluţie legală şi temeinică şi, în consecinţă, în temeiul art. 285 pct. 4 din O.U.G. nr. 34/2006, va respinge plângerea ca nefondată.

(Curtea de Apel Suceava – Secţia comercială, de administrativ şi fiscal,

decizia nr. 2102 din 23 noiembrie 2009)

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 35655 din 30 septembrie 2009, petenta SC X. SRL, cu sediul în Bucureşti, contestă

decizia prin care autoritatea contractantă, Universitatea „Ştefan cel Mare”, a respins ca neconformă oferta sa pentru atribuirea contractului de furnizare având ca obiect „Cluster de calculatoare şi anexe” pentru că ar fi ofertat trei rack-uri pentru amplasarea sistemului de calcul, ci nu două, aşa cum s-a solicitat în caietul de sarcini.

Contestatorul susţine că în oferta sa tehnică, la pagina 19, este prezentat sistemul de calcul, amplasat în două rack-uri, prevăzute cu sistem de răcire cu apă, aceasta fiind singura soluţie tehnică posibilă pentru evacuarea căldurii produsă de sistem (aprox. 13.5 kW/rack). Spre exemplificare, alături de cele două rack-uri este prevăzut un sistem UPS instalat într-un alt rack (Rack3).

Referitor la greutatea maximă pentru fiecare rack, respectiv 800 kg, maxim 2 rack-uri (110×65 cm), pentru echipamentele de calcul şi 1 rack (110×65 cm) pentru instalaţia de răcire, acesta menţionează că oferta sa prevede instalarea sistemului de calcul în cele două rack-uri (rack 1+rack 2) iar instalaţia de răcire pentru producerea apei reci nu poate fi montată decât în exteriorul clădirii; în rack 3 este montat sistemul UPS.

Se mai invocă şi faptul că, în cazul în care existau elemente neclare, autoritatea contractantă putea solicita clarificări.

Prin decizia nr. 5797/535C7/6531 din 27 octombrie 2009, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia reţinând în esenţă că, verificând propunerea tehnică depusă de SC X. SRL, se constată că acest ofertant a propus amplasarea sistemului de calcul în două rack-uri, respectiv Rack 1 şi Rack 2, cele două rack-uri fiind prevăzute cu sistem de răcire cu apă, amplasat în cele două rack-uri, precum şi amplasarea sistemului UPS în alt rack (Rack 3).

Prin raportare la documentaţia de atribuire, caietul de sarcini, astfel cum a fost acesta modificat prin clarificările redate ulterior, reiese faptul că autoritatea contractantă a exclus posibilitatea folosirii unui al treilea rack pentru UPS-uri, cum a ofertat SCX. SRL.

în aceste condiţii, aspectele legate de neconformitatea ofertei din punctul de vedere al cantităţii rack-urilor solicitate sunt pertinente.

în ceea ce priveşte critica legată de greutatea maximă pentru fiecare rack, Consiliul a constatat că acest aspect nu a constituit motiv de respingere a ofertei depusă de SC X. SRL, în informarea transmisă prin adresa nr. 12605 din 22 septembrie 2009 autoritatea nefăcând vreo referire sub acest aspect, ci comunicându-i doar motivul legat de numărul rack-urilor ofertat.

împotriva deciziei a formulat plângere SC X. SRL, arătând că, per ansamblu, configuraţia propusă îndeplinea cerinţa ca întregul sistem să fie încorporat în 3 rack-uri, că soluţia propusă era singura soluţie tehnic posibilă pentru evacuarea căldurii, aşa încât, în considerarea art. 36 din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor trebuia să analizeze dacă înlocuirea conţinutului celui de-al treilea rack era în măsură să afecteze performanţele sistemului sau să contrazică cerinţele autorităţii contractante.

Plângerea este neîntemeiată şi va fi respinsă pentru următoarele considerente:

Contestând declararea de către autoritatea contractantă ca neconformă a ofertei sale, petenta contestă în realitate conţinutul specificaţiilor tehnice obligatorii prevăzute la pct. A 9 din caietul de sarcini al documentaţiei de atribuire – greutate maximă şi număr de rack-uri, a căror neîndeplinire a condus la soluţia contestată. Or, faţă de prevederile art. 256 pct. 2 din O.U.G. nr. 34/2006, contestaţia la conţinutul documentaţiei de atribuire se depune în termen de 5 sau 10 zile (în funcţie de valoarea

contractului) de la data luării la cunoştinţă de către aceasta, care, potrivit art. 2562 pct. 2 din actul normativ menţionat, este data publicării documentaţiei de atribuire.

Cum petenta nu a contestat aceste specificaţii tehnice din documentaţia de atribuire în termenul prevăzut de lege, obiectul analizei Consiliului şi, ulterior, al instanţei nu îl poate constitui decât concordanţa dintre soluţia propusă de ofertant şi cea solicitată de autoritatea contractantă, o corectare a ofertei contestatoarei din perspectiva dispoziţiilor art. 36 din ordonanţă fiind prin ipoteză exclusă pentru suficientul motiv că specificaţiile tehnice din caietul de sarcini nu sunt definite prin modalităţile prevăzute de art. 35 alin. 6 lit. a) din ordonanţă, iar neconformitatea nu a fost declarată în raport cu criteriile prevăzute la art. 36 pct. 2 lit. a)-d), ci pentru că, din punct de vedere funcţional, locaţia destinată amplasării echipamentului contractat permite folosirea a doar două rack-uri, ci nu trei, cum a precizat în ofertă con-testatoarea.

în consecinţă, constatând că C.N.S.C. nu se afla în postura de a verifica dacă performanţele sistemului erau sau nu afectate de amplasarea echipamentelor în două sau trei rack-uri, ci doar să verifice conformitatea ofertei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, Curtea constată că acesta a pronunţat o soluţie legală şi temeinică şi, în consecinţă, în temeiul art. 285 pct. 4 din O.U.G. nr. 34/2006, va respinge plângerea ca nefondată.