Achizitii publice. Obligatia autoritatii contractante prevazuta de dispozitiile art. 361 din Hotarârea de Guvern nr. 925/2006 in cazul in care se constata existenta unei oferte cu un pret aparent neobisnuit de scazut de a efectua verificari. Contracte eco


– art. 361 din Hotarârea de Guvern nr. 925/2006

Conform art. 36^1 din HG nr. 925/2006 în cazul în care, pe parcursul evaluarii, se constata existenta unei oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut, autoritatea contractanta are obligatia de a efectua verificari detaliate în legatura cu aspectele prevazute la art. 202 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Conform art. 36^1 din HG nr. 925/2006 în cazul în care, pe parcursul evaluarii, se constata existenta unei oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut, autoritatea contractanta are obligatia de a efectua verificari detaliate în legatura cu aspectele prevazute la art. 202 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

În scopul efectuarii verificarilor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

În scopul efectuarii verificarilor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.

Dupa cum reiese din textul citat mai sus, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor orice documente pentru a clarifica problemele legate de ofertele cu pret aparent neobisnuit de scazut, fara a se limita la cele prevazute în documentatia de atribuire. Prin urmare, critica formulata sub acest aspect va fi respinsa ca nefondata.

Dupa cum reiese din textul citat mai sus, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantilor orice documente pentru a clarifica problemele legate de ofertele cu pret aparent neobisnuit de scazut, fara a se limita la cele prevazute în documentatia de atribuire. Prin urmare, critica formulata sub acest aspect va fi respinsa ca nefondata.

În legatura cu modul în care autoritatea contractanta si Consiliul au apreciat documentele si sustinerile petentelor, Curtea retine ca adresele de raspuns la solicitarea autoritatii contractante, acestea au oferit explicatii care nu contin criterii cuantificabile sau cel putin determinabile pentru stabilirea preturilor, ori au invocat clauze de confidentialitate cuprinse în contractele comerciale. Astfel, A. A. S.A. precizeaza ca pretul ofertat a fost întocmit pe baza mai multor criterii ce tin de experienta sa în colaborarea cu institutiile media, iar M. C. I. S.R.L. a invocat clauzele de confidentialitate în contractele încheiate cu furnizorii, în conditiile în care tocmai aceste clauze sunt cele care, prin nedivulgare, fac imposibil de stabilit seriozitatea pretului.

În legatura cu modul în care autoritatea contractanta si Consiliul au apreciat documentele si sustinerile petentelor, Curtea retine ca adresele de raspuns la solicitarea autoritatii contractante, acestea au oferit explicatii care nu contin criterii cuantificabile sau cel putin determinabile pentru stabilirea preturilor, ori au invocat clauze de confidentialitate cuprinse în contractele comerciale. Astfel, A. A. S.A. precizeaza ca pretul ofertat a fost întocmit pe baza mai multor criterii ce tin de experienta sa în colaborarea cu institutiile media, iar M. C. I. S.R.L. a invocat clauzele de confidentialitate în contractele încheiate cu furnizorii, în conditiile în care tocmai aceste clauze sunt cele care, prin nedivulgare, fac imposibil de stabilit seriozitatea pretului.

În raport cu cele retinute mai sus, Curtea apreciaza ca argumentele si explicatiile oferite de petente nu sunt de natura a satisface exigentele art. 36^1 din HG nr. 925/2006, as acum corect s-a retinut prin decizia contestata.

În raport cu cele retinute mai sus, Curtea apreciaza ca argumentele si explicatiile oferite de petente nu sunt de natura a satisface exigentele art. 36^1 din HG nr. 925/2006, as acum corect s-a retinut prin decizia contestata.

În ce priveste sustinerile legate de conflictul de interese, Curtea retine ca în cauza nu a fost administrata nicio proba concludenta din care sa reiasa ca expertul cooptat se înscrie în vreuna din ipotezele prevazute de art. 69 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

În ce priveste sustinerile legate de conflictul de interese, Curtea retine ca în cauza nu a fost administrata nicio proba concludenta din care sa reiasa ca expertul cooptat se înscrie în vreuna din ipotezele prevazute de art. 69 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1741/19.07.2010)

Prin decizia nr. 1967/177C4/1919/1951/29.04.2010 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins ca nefondate contestatiile formulate de contestatoarele S.C. A. A. S.A. si S.C. M. C. I. S.R.L. în cadrul procedurii de licitatie deschisa organizata de Ministerul Finantelor publice – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, în vederea atribuirii contractului de achizitie publica având ca obiect “difuzarea de spoturi media pentru promovarea Fondurilor Structurale si de Coeziune 20072013 în România”, prin care s-a solicitat anularea deciziei comunicate cu adresa nr. ACIS551358 din 01.04.2010, obligarea autoritatii contractante la declararea ofertei ca fiind acceptabila si evaluarea acesteia potrivit criteriului de atribuire stabilit În documentatia de atribuire.

Prin aceeasi decizie, a fost admisa cererea de interventie accesorie formulata de intervenienta S.C. B. A. & C. S.R.L.

Consiliul a retinut ca autoritatea contractanta a solicitat contestatoarelor lamuriri cu privire la pretul neobisnuit de scazut al ofertelor, iar acestea au formulat raspunsuri la modul general, limitându-se la prezentarea de informatii generale cu privire la parteneriatele si experienta pe care o au, iar sub pretextul confidentialitatii preturilor din cadrul contractelor încheiate cu partenerii de media inclusi în oferta tehnica si financiara, nu au prezentat ofertele de pret de la acestia.

Consiliul a înlaturat si sustinerile petentei S.C. A. A. S.A în legatura cu existenta unui conflict de interese în privinta expertului cooptat D. S., retinând ca acesta a fost angajat al S.C. O. S.R.L. pâna în anul 2006, nefiind aplicabile prevederile art. 69 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006.

Împotriva deciziei au formulat plângere ambele contestatoare. Plângerile au fost înregistrate pe rolul acestei instante sub nr. 4223/2/2010 si respectiv 4276/2/2010, fiind conexate în sedinta publica din 18.06.2010.

În plângerea sa, petenta A. A. S.A. arata ca a raspunsul sau prezentat comisiei de evaluare împreuna cu acordurile de parteneriat cu cele 4 statii prezentate în oferta este un raspuns suficient si concludent, însa Consiliul a analizat superficial aceste înscrisuri.

A mai aratat petenta ca expertul cooptat pentru evaluarea ofertelor de media depuse a fost angajat al subcontractantului firmei declarate câstigatoare.

La rândul sau, petenta S.C. M. C. I. S.R.L. arata ca prin modul in care autoritatea contractanta a formulat solicitarea de clarificari ulterior deschiderii ofertelor, având nr. DAT 569685/19.02.2010, se încalca dispozitiile OUG 34/2006 prin aceea ca se solicita prezentarea de documente noi, nesolicitate în documentatia de atribuire si anuntul de participare.

Mai arata petenta ca în fundamentarea economica a pretului serviciilor prestate, si prezentarea conditiilor favorabile de care beneficiaza în vederea prestarii serviciilor ofertate, a facut o serie de precizari vizând aspectul avantajelor de care beneficiaza in considerarea volumelor de publicitate tranzactionate cu mediile TV si radio, avantaje constând în reduceri substantiale, spoturi free, pozitionari gratuite, pe care a înteles sa le foloseasca în procedura.

Mai arata reclamanta ca, în solutionarea contestatiei, Consiliul a înlaturat argumentele sale si a preferat concluziile expertului cooptat, pe simplul considerent al calitatii detinute de acesta.

În final, petenta arata ca prin declararea câstigatoare a unei oferte mult superioare ca pret, autoritatea contractanta a încalcat principiul eficientei utilizarii fondurilor publice.

În sustinerea plângerilor, petentele au depus la dosar înscrisuri.

Analizând actele dosarului în raport cu sustinerile partilor, Curtea constata ca plângerile sunt nefondate, pentru considerentele de mai jos.

Nici sustinerile referitoare la principiul eficientei utilizarii fondurilor publice nu pot fi retinute, întrucât o asemenea problema s-ar fi pus doar în situatia în care autoritatea contractanta ar fi avut de ales între mai multe oferte declarate acceptabile.

Pentru considerentele expuse, Curtea constata ca decizia contestata este legala si temeinica, motiv pentru care va respinge plângerile ca neîntemeiate.