Achiziţii publice. Tranzacţie efectuată în afara procedurilor consacrate. Nerecunoaşterea efectelor acestora Acte ale autorităţilor publice


Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în termen de 6 luni socotite de la deschiderea succesiunii. Instanţa de judecată, potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă poate, în catul în care constată ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost depăşit, să dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acţiunii şi să încuviinţeze executarea silită.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 475 din 6 octombrie 2010