Act administrativ cu caracter normativ – H.G. 735/2010 p recalcularea pensiilor specifice potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, ale pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administr


Este admisibilă acţiunea promovată de pensionarii militari, privind anularea prevăzută de art. 2 alin. 3, 4 şi 6, art. 6 alin. 2 şi art. 10 alin. 2 şi alin. 4 al art. 6 din H.G. nr. 735/2010, având în vedere că acestea adaugă la dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 119/2010, trecând în sarcina pensionarilor militari demersurile privind obţinerea „documentelor doveditoare” necesare procesului de recalculare, deşi legea prevede expres doar că recalcularea este în sarcina „instituţiilor în evidenţa cărora se află persoanele beneficiare.”

Curtea de Apel Iaşi, sentinţa nr. 15 din 17 ianuarie 2011