Act constatator al datoriilor vamale. Titlu executoriu din momentul emiterii. Exigibilitate. Deschidere procedura insolvenţă. Acte ale autorităţilor publice


Prin sentinţa nr. 333 din 29.05.2007, Tribunalul Suceava a respins cererea reţinând că cele două creanţe prezentate de creditor nu satisfac cerinţa de a fi exigibile faţă de prevederile O.G. nr. 92/2003.

Împotriva sentinţei a declarat recurs creditoarea arătând că a comunicat debitoarei titlurile executorii la sediul declarat, acestea fiind primite şi semnate de patron la data de 13.10.2001, astfel încât creanţa satisface condiţia de a fi exigibilă.

Recursul a fost apreciat întemeiat şi admis pentru următoarele considerente:

Creanţele în baza cărora creditoarea D.G.V. a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei sunt datorii vamale stabilite printr-un act constatator emis de acest organ ca urmare a încheierii din oficiu a unui regim suspensiv vamal, în baza art. 95 alin. 2 din Codul vamal.

Potrivit art. 158 alin. 3 din Codul vamal, acest act constatator este titlu executoriu din chiar momentul emiterii, dispoziţiile Codului de procedură fiscală invocate de judecătorul sindic neavând aşadar aplicare în cauză, în virtutea caracterului special al normelor privitoare la creanţele vamale conţinute de Codul vamal faţă de normele Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală (specialia generalibus derogant).

În consecinţă, legând exigibilitatea unei datorii vamale de prevederile general invocate ale Codului de procedură fiscală, judecătorul sindic a făcut o greşită aplicare a legii, motiv de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

Ca urmare, constatând îndeplinite condiţiile stabilite de lege pentru deschiderea procedurii insolvenţei, curtea a admis recursul şi a modificat hotărârea, în sensul admiterii cererii creditoarei, a dispus deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoare şi a trimis cauza judecătorului sindic pentru continuarea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006.