Acţiune având ca obiect obligarea baroului la înscrierea în tabloul avocaţilor, în baza unei decizii de primire în profesia de avocat cu scutire de examen emise de barou, iar nu de consiliul baroului. Consecinţe Avocaţi


Instanţa de administrativ nu poate da eficienţă juridică unui act emis de Baroul Iaşi, peste limitele sale de competenţă, chiar dacă actul nu a fost revocat expres de emitent, atât timp cât organul competent a soluţiona cererea reclamantului – consiliul baroului – i-a respins cererea de primire în avocatură cu scutire de examen pe calea unei decizii ulterioare, rămasă definitivă în procedura de contestare administrativă prevăzută de Legea nr. 51/1995.

Temei de drept: Legea nr. 51/1995

Decizia nr. 658 din 12 septembrie 2011