Acţiune având ca obiect obligarea inspectoratului şcolar judeţean de a acorda reclamantului gradaţia de merit prevăzută de Ordinul M.E.C. nr. 6054/2009. Calitatea procesuală a pârâtei. Limitele de apreciere ale instanţei de contencios administrativ Acte


Temei de drept: Ordinul M.E.C. nr. 6054/2009

Instanţa de contencios administrativ şi-a depăşit competenţa legală de verificare a legalităţii derulării procedurii de stabilire a punctajului aferent acordării gradaţiilor de merit cadrelor didactice de pârâtul inspectoratul şcolar judeţean, acordând un punctaj superior pe criterii ce ţineau de oportunitatea stabilirii punctajului de comisia de specialitate.

A dispus, de asemenea, obligarea inspectoratului şcolar la acordarea gradaţiei de merit reclamantului, deşi competenţa de acordare a acestui spor salarial revenea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ce nu figura ca parte în proces, după evaluarea tuturor dosarelor depuse şa comisia de specialitate în acest scop.

Decizia nr. 675 din 19 septembrie 2011