Acţiune în anulare a H.C.L. prin care se acordă spor de dispozitiv promovată de INSTITUŢIA PREFECTULUI. Netemeinicie. Prefecturi, prefecţi


Reclamantul Instituţia Prefectului, a formulat acţiune în anulare împotriva Hotărârii Consiliului Local, prin care s-a acordat acordarea sporului de dispozitiv de 25% personalului angajat în administraţia publică.

În motivare, reclamantul a invocat că prin acest act administrativ se încalcă dispoziţiile ordinului M.A.I. nr. 275/2002, modificat şi completat prin Ordinul 496/2003, întrucât Consiliul Local nu face parte din structurile M.I.R.A.

În drept s-au invocat dispoziţiile art. 135 alin. 1 şi 2 din Legea 215/2001, art. 26 din L. 340/2004 şi L. 554/2004.

Acţiunea reclamantului este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Sporul de dispozitiv este prevăzut prin Ordin al M.A.I., iar Ministrul de Interne are competenţe de reglementare în domeniul administraţiei publice locale, în conformitate cu dispoziţiile art. 14 lit. a, pct. 1,4 şi 8 din O.U.G. nr. 63/2003, regăsindu-se în categoria “alte sporuri” prevăzute în art. 4 alin. 2 din O.U.G. 92/2004.

Ordinul M.A.I. nr. 406/2003, trebuie analizat în contextul eliminării tuturor formelor de şi al respectării principiului egalităţii între cetăţeni, ordin care creează un sistem unitar de salarizare şi în domeniul administraţiei publice locale.