Acţiune în anulare a unei hotărâri de consiliu local promovată de instituţia prefectului. nerespectarea termenului de prescripţie de 6 luni. Consecinţe Acte ale autorităţilor publice


Instituţia prefectului are obligaţia de a se încadra în termenul de prescripţie de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, pentru a-şi exercita dreptul de sesizare a instanţei privind cenzurarea legalităţii actelor administrative emise de unităţile administrativ-teritoriale, din raza sa de activitate, interval în care are obligaţia de obţinere şi verificare a întregii documentaţii necesare emiterii actului de legalitate ce este obligat a-l emite conform legii.

Decizia civilă nr.333 din 4 aprilie 2011