Acţiune în anulare. Decizie emisă în baza Legii 10/2001 de către o persoană juridică ce nu avea calitatea de unitate deţinătoare.


 

Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare.

Constata ca prin cererea adresata acestei instante, reclamantul Muzeul Judetean de Etnografie a chemat in judecata pe paratii Judetul Brasov prin Presedintele Consiliului Judetean,M. I. A. si V. A. solicitand constatarea nulitatii absolute a Dispozitiei 12/14.01.2009 emisa de Judetul Brasov; constatarea dreptului de administrare operativa in favoarea reclamantului asupra imobilului din CF – Brasov, nr. top – situat in Brasov, Piata Sfatului nr.-; radierea dreptului de proprietate al paratilor M. I. A. si V. A. din CF – ,Brasov, nr. top -; inscrierea dreptului de administrare operativa in favoarea reclamantului cu privire la imobilul anterior identificat.

In sustinerea cererii de chemare in judecata, reclamantul a sustinut ca imobilul din CF – Brasov, nr. top – a fost nationalizat prin Decretul 92/1950, iar in anul 1958 Statul Roman si-a inscris dreptul de proprietate in cartea funciara.

Prin Decizia 206/1991 a Prefecturii Judetului Brasov s-a transmis reclamantului dreptul de administrare asupra acestui imobil.

Imobilul a suferit o dezmembrare in anul 1998 ramanand in proprietatea Statului Roman parcela cu nr. top nou – asupra careia poarta dreptul de administrare al muzeului.

Acest drept de administrare operativa a fost inscris in cartea funciara la C+42, 43.

Prin HG 972/2002 imobilul a fost trecut in domeniul public al Judetului Brasov cu mentiunea ca el se afla in administrarea Muzeului de Etnografie Brasov.

Dupa intrarea in vigoare a Legii 10/2001, mostenitorii fostilor ai parcelei cu nr. top nou – au formulat o notificare referitoare la retrocedarea in natura a acestui imobil.

Intrucat imobilul notificat se gasea in domeniul public al Judetului Brasov, Consiliul Judetean Brasov a adoptat Hotararea 252/2007 prin care s-a aprobat trecerea imobilului in domeniul privat al Judetului Brasov.

Trecand in domeniul privat al Judetului Brasov, Presedintele Consiliului Judetean Brasov a emis Dispozitia 12/2009 de restituire a imobilului in natura.

Muzeul de Etnografie a sesizat Tribunalul Brasov cu o actiune in nulitatea acestei Dispozitii, sustinand, in subsidiar, obligarea celor carora li s-a restituit imobilul sa plateasca suma de 9.433.659,27 lei cu titlu de spor de valoare adus imobilului prin investitii proprii.

Actiunea a facut obiectul dosarului 3253/62/2009 al Tribunalului Brasov si ea a fost respinsa ca lipsita de obiect avand in vedere ca dispozitia 12/2009 a fost revocata prin Dispozitia 338/2011.

In cursul procedurii incepute in dosarul 3253/62/2009al Tribunalului Brasov s-a invocat exceptia de nelegalitate a Hotararii Consiliului Judetean nr. 252/2007 prin care imobilul a fost trecut din domeniul public in domeniul privat al Judetului Brasov.

Prin decizia 671/R/2010 pronuntata de Curtea de Apel Brasov a fost admisa exceptia de nelegalitate a HCJ 252/2007 cu consecinta ca se considera ca imobilul se gasea in domeniul public.

Dispozitia 338/2011 a fost atacata in justitie si declarata nula.

In prezent, Dispozitia 12/2009 de restituire in natura a imobilului produce in prezent efecte judiciare, cu toate ca HCJ 252/2007 de trecere a imobilului in domeniul privat al Judetului Brasov este nelegala.

Starea de fapt si de drept expusa a determinat pe reclamanta sa reia actiunea de declarare a nulitatii absolute a Dispozitiei 12/2009, fara a se putea invoca autoritatea de lucru judecat de vreme ce in primul proces nu s-a facut o judecata a fondului.

Ca motive de nulitate a Dispozitiei 12/2009 s-a invocat ca imobilul se afla in domeniul public al judetului Brasov si nu poate fi retrocedat, ca se impune reiterarea exceptiei de nelegalitate raportat la dispozitiile art. 4 din legea 554/2004; notificarea trebuia sa fie solutionata de Muzeul de Etnografie care are calitatea de unitate detinatoare si care este titulara dreptului de administrare operativa.

Acest drept rezulta din Decizia 206/1991, act administrativ care a nascut dreptul real mentionat.

Aceste drept a fost notat ca atare in cartea funciara pana in anul 2008 cand Muzeul a fost radiat, in locul sau fiind trecut Consiliul judetean Brasov cu acelasi drept de administrare operativa.

Intrucat nu a intervenit nici un act sau fapt juridic care sa duca la pierderea dreptului de administrare din patrimoniul Muzeului de Etnografie, se impune intabularea acestuia in temeiul art. 20 alin. 3 din Legea 7/1996.

Consecinta celor expuse aste radierea dreptului de proprietate al paratilor persoane fizice conform art. 34 pct.1 din legea 7/1996.

Paratii M. I. A. si V. A. au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii sustinand ca prin aceasta cerere se urmareste incalcarea dreptului de proprietate. Reclamantul a efectuat lucrari de constructie asupra imobilului, majoritatea voluptuarii, desi le-a fost atrasa atentia in acest sens.

Notificarea pentru restituirea imobilului a fost inregistrata la 11.12.2001.

Prin sentinta civila 2775/2008 a Tribunalului Brasov, Consiliul judetean Brasov a fost obligat sa emita decizie motivata prin care sa solutioneze notificarea privind restituirea imobilului in natura.

Dispozitia 12/2009 a fost emisa ca urmare a ramanerii definitiva a acestei sentinte.

Regimul juridic al muzeelor este reglementat de Legea 311/2003 a muzeelor si a colectiilor publice, iar din aceasta nu rezulta ca acesta are o functie patrimoniala si ca la data emiterii dispozitiei contestata aceasta avea personalitate juridica.

Actiunea a fost apreciata ca netemeinica. Faptul ca bunul s-ar afla in domeniul public nu constituie motiv de refuz de restituire in natura.

S-a invocat prin aceasta intampinare exceptia lipsei capacitatii de folosinta a reclamantului si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Judetul Brasov.

La termenul de judecata din 27.03.2012 s-au pus in discutie exceptiile invocate prin intampinare, acestea fiind unite cu fondul.

Reclamantul, prin aparator ales, a aratat ca nu intelege sa mai sustina exceptia de nelegalitate a HCJ 252/2007.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, fiind atasate dosarele in care s-au pronuntat hotararile mentionate de parti in actiune, respectiv in intampinare.

Analizand cu prioritate exceptiile invocate, in temeiul art. 137 cod procedura civila, instanta retine urmatoarele:

Exceptia lipsei capacitatii de folosinta a reclamantului a fost invocata raportat la data emiterii deciziei si se refera la capacitatea acestuia de a fi solutionat notificarea, nu la capacitatea de a formula cererea de chemare in judecata inregistrata in prezentul litigiu.

Fata de temeiurile invocate, instanta retine ca aceasta nu este o exceptie propriu zisa, ci este o aparare de fond, astfel ca va respinge exceptia invocata, urmand ca sustinerile paratilor sub acest aspect sa fie avute in vedere la solutionarea fondului litigiului.

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Judetului Brasov a fost invocata cu motivarea ca dispozitia a carei nulitate se solicita a fost emisa de Consiliul Judetean Brasov, iar prevederile art. 21 alin. 4 din Legea 10/2001 arata ca restituirea in natura sau in echivalent se face prin dispozitia motivata a presedintelui consiliului judetean.

Judetul Brasov a fost inscris in cartea funciara ca titular al dreptului de proprietate asupra imobilului, anterior emiterii si intabularii dispozitiei contestata. Radierea dreptului de proprietate a paratilor M. I. A. si V.A. din cartea funciara ca urmare a constatarii nulitatii dispozitiei, cereri cuprinse in actiune, ar duce la restabilirea dreptului de proprietate al acestui parat.

Fiind implicat direct in raporturile juridice deduse judecatii, unitatea administrativ teritoR.a a Judetului Brasov justifica legitimitate procesuala in prezenta cauza, astfel ca exceptia lipsei calitatii procesuale a acestui va fi respinsa.

Cu privire la fondul litigiului dedus judecatii, instanta retine urmatoarele:

Imobilul cu nr. top – provine din dezmembrarea imobilului cu nr. top initial 5243 inscris in CF – Brasov.

Din evidentele de carte funciara rezulta ca intregul imobil a apartinut, incepand cu anul 1898, lui E. G. N.. Ulterior, in anul 1903, a fost inscris dreptul de proprietate al numitilor S. G. si S. I., iar in anul 1930 dreptul de proprietate al lui S. G. s-a transmis catre S. N. S si S. M., dreptul de proprietate al lui S. N. se transmite catre S. G. M. iar dreptul lui S. I. se transmite catre S. I. M..

In anul 1958, in baza Decretului 92/1950, imobilul a fost preluat de Statul Roman.

In anul 1991 s-a inscris in cartea funciara dreptul de administrare in favoarea reclamantului, in baza deciziei 206/1991 emisa de Prefectura Judetului Brasov.

In anul 1998 imobilul se dezmembreaza, lotul cu nr. top – ramanand in proprietatea Statului Roman. Acesta este compus din casa de piatra, monument de arhitectura, si cota de ˝ din partile de uz comun, compuse din terenul construit si neconstruit in suprafata de 549 mp, zidurile comune cu fundatiile lor, podul si acoperisul, fatadele si bransamentele.

Imobilul cu nr. top nou – a fost trecut in CF – Brasov, la A+1, in proprietatea Judetului Brasov, in domeniul public, in anul 2008, dreptul de administrare operativa fiind inscris in aceasta noua carte funciara in favoarea Consiliului Judetean Brasov.

Pentru acest imobil, situat in Brasov, Piata Sfatului nr. -, paratii M. I. A., V. A. si O. G., in prezent decedata, au formulat notificare in temeiul Legii 10/2001. Notificarea a fost initial inregistrata la SC R. SRL Brasov, trimisa spre solutionare Prefecturii Judetului Brasov, retrimisa la SC R. SRL si apoi trimisa la Consiliul Judetean Brasov.

Prin Dispozitia 12/2009 a Presedintelui Consiliului Judetean s-a dispus restituirea in natura a imobilului cu nr. top 5243/1 catre paratii M. I. A. si V. A., iar in baza acestei dispozitii paratii si-au inscris in cartea funciara dreptul de proprietate.

Reclamanta a formulat cerere de anulare a acestei dispozitii, inregistrata in dosar nr. 3253/62/2009 al Tribunalului Brasov. In timpul desfasurarii procesului, a fost emisa dispozitia 338/2011 a Presedintelui Consiliului Judetean prin care a fost anulata dispozitia 12/2009. In aceste conditii, actiunea reclamantei a fost respinsa ca ramasa fara obiect.

Aceasta noua dispozitie a fost anulata, ca urmare a promovarii unei actiuni in acest sens de catre V. A. si M. I. A..

In cadrul dosarului 3253/2009 al Tribunalului Brasov a fost invocata exceptia de nelegalitate a Hotararii Consiliului Judetean Brasov 252/2007 prin care imobilul in litigiu a trecut din domeniul public in domeniul privat al judetului.

Aceasta exceptie a fost admisa de Curtea de Apel Brasov.

In prezentul litigiu s-a solicitat a se constata nulitatea absoluta a dispozitiei 12/2009 deoarece calitatea de unitate detinatoare a imobilului o avea reclamanta.

Imobilul a fost inregistrat ca bun apartinand domeniului public in baza HG 972/2002.

Reclamanta a dobandit dreptul de administrare operativa a imobilului in baza Deciziei 206/1991 emisa de Prefectura Brasov. Acest drept a fost inscris in cartea funciara. La transpunerea imobilului din CF — Brasov in CF – Brasov s-a inscris dreptul de administrare operativa a Consiliului Judetean Brasov, insa folosinta a fost exercitata de reclamant. In prezent in imobil functioneaza Muzeul Civilizatiei Medievale a Brasovului, posesia fiind exercitata in continuare de reclamant.

Art. 21 alin. 1 din legea 10/2001 prevede ca imobilele – terenuri si constructii – preluate in mod abuziv, indiferent de destinatie, care sunt detinute la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o regie autonoma, o societate sau companie nationala, o societate comerciala la care statul sau o autoritate a administratiei publice centrale sau locale este actionar ori asociat majoritar, de o organizatie cooperatista sau de orice alta persoana juridica de drept public, vor fi restituite persoanei indreptatite, in natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata a organelor de conducere ale unitatii detinatoare.

Art. 25 alin. 1 din acelasi act normativ prevede ca in termen de 60 de zile de la inregistrarea notificarii sau, dupa caz, de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 23 unitatea detinatoare este obligata sa se pronunte, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, asupra cererii de restituire in natura.

Ambele texte de lege mai sus mentionate fac referire la unitatea detinatoare a imobilului, nu la titularul dreptului de proprietate sau a unui alt drept si nu conditioneaza calitatea de unitate detinatoare de inscrierea sau notarea in cartea funciara.

Unitatea detinatoare a imobilului notificat, de la data formularii notificarii si pana in prezent, a fost reclamantul.

S-a sustinut de catre parati ca la data emiterii dispozitiei 12/2009, reclamanta nu avea personalitate juridica, nefiind acreditat in conformitate cu prevederile Legii 311/2003.

Conform prevederilor art. 13 alin. 4 din actul normativ invocat de parati dupa forma de organizare, muzeele si colectiile publice au personalitate juridica; prin exceptie de la regula, se pot organiza muzee si colectii publice fara personalitate juridica.

In cauza nu s-a dovedit ca recurentul se afla in vreuna din situatiile de exceptie care sa duca la concluzia lipsei capacitati de folosinta.

Aspectele legate de autorizare si acreditare invocate de parati nu sunt de natura a influenta capacitatea juridica, aceasta fiind reglementata expres in cuprinsul legii, in mod neconditionat.

Reclamantul este titularul unui patrimoniu, aspect rezultat din inscrisul intitulat inventar, intocmit in conformitate cu prevederile HG 972/2002.

In aceste conditii, nu exista nici un impediment legal care ar fi putut impiedica reclamanta sa solutioneze notificarea,in masura in care aceasta i-ar fi fost comunicata.

Dispozitia fiind emisa de o persoana care nu avea calitatea de unitate detinatoare, este lovita de nulitate absoluta, astfel ca instanta va admite aceasta solicitare reclamantului si va constata nulitatea absoluta a acesteia.

Actele depuse la dosar atesta ca reclamantul a fost titularul dreptului de administrare operativa al imobilului si nu a fost dovedita retragerea acestuia.

Astfel fiind, instanta va constata existenta acestui drept in patrimoniul reclamantului.

Art. 907 prevede ca cand o inscriere facuta in cartea funciara nu corespunde cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia. Prin rectificare se intelege radierea, indreptarea sau corectarea oricarei inscrieri inexacte efectuate in cartea funciara. Situatia juridica reala trebuie sa rezulte dintr-o recunoastere facuta de titularul inscrierii a carei rectificare se solicita, prin declaratie data in forma autentica notaR.a, ori dintr-o hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata impotriva acestuia, prin care s-a admis actiunea de fond. Actiunea de fond poate fi, dupa caz, o actiune in anulare, rezolutiune, reductiune sau orice alta actiune intemeiata pe o cauza de ineficacitate a actului juridic.

Ca urmare a constatarii nulitatii actului care a stat la baza inscrierii dreptului de proprietate al paratilor se va dispune radierea dreptului de proprietate al paratilor V. A. si M. I. A. asupra imobilului cu nr. top -.

Reclamantul a solicitat radierea acestui drept din CF 11160 Brasov, nr. top 5243/1, insa in prezent, imobilul cu nr. top – nu se afla inscris in cartea funciara indicata, ci in CF – Brasov.

Fata de aceasta neconcordanta intre solicitarea reclamantului si evidentele de carte funciara, instanta va admite in parte actiunea si va dispune radierea dreptului de proprietate al paratilor asupra imobilului identificat prin nr. toporafic, fara indicarea numarului de carte funciara.

In conformitate cu prevederile art. 274 cod procedura civila vor fi obligati paratii V. A. si M. I. A., ca parti care au cazut in pretentii, la plata catre reclamant a sumei de 1240 lei cu titlu de cheltuieli judiciare constand in onorariu de avocat.