Acţiune în contencios administrativ împotriva refuzului Casei Judeţene de Pensii Braşov de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă. Neîndeplinirea procedurii administrative prealabile. Inadmisibilitate


Potrivit art. 5 din Legea nr. 29/1990, „înainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consideră vătămat, se va adresa pentru apărarea dreptului său autorităţii emitente“.

Or, întrucât reclamantul nu a îndeplinit această procedură, adresăndu-se direct instanţei, acţiunea sa în administrativ este inadmisibilă. Prin urmare, şi recursul său este nefondat.

(Secţia de contencios administrativ, decizia nr. 4082 din 7 decembrie 2001)
CURTEA,

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

L. C. în contradictoriu cu D.G.M.P.S. Braşov (în prezent Casa Judeţeană de Pensii Braşov), cu persoane fizice, demnitari ai Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi alţi angajaţi ai pârâtei, a solicitat recalcularea pensiei pentru limită de vârstă, susţinând că activitatea desfăşurată de el se încadrează în grupa I şi a ll-a de muncă, astfel că nu se justifică pensia ce o obţine fiind pensionat la 1 februarie 1990, care este mai mică decât cea primită de cei pensionaţi posterior acestei date.

Curtea de Apel Ploieşti – Secţia comercială şi de contencios administrativ, prin sentinţa nr. 66 din 20 martie 2001 a respins acţiunea ca inadmisibilă, reţinând că reclamantul nu a îndeplinit procedura prealabilă sesizării instantei.
Considerând hotărârea netemeinică şi nelegală, reclamantul a declarat recurs, susţinând că, în mod nejustiticat pârâta nu i-a recunoscut perioada lucrată ca încadrată în grupa I şi a ll-a de muncă.

Recursul este nefondat.

Conform art. 5 din Legea nr. 29/1990, „înainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consideră vătămat, se va adresa pentru apărarea dreptului său autorităţii emitente“.

Reclamantul nu a îndeplinit această cerinţă, respectiv nemulţumit de încadrarea făcută activităţii ce a desfăşurat-o, a formulat acţiune direct la instanţă, fără a se adresa comisiei de contestaţii a pârâtei. Or, potrivit legii, hotărârea pronunţată de aceasta poate fi atacată în instanţă.

în aceste condiţii, soluţia instanţei de respingere a acţiunii ca inadmisibilă, este legală, astfel că, recursul se priveşte nefondat şi urmează a fi respins în baza art. 312 C. pr. civ.