Acţiune promovată în contradictoriu cu Instituţia Prefectului Jud. Iaşi – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor şi D.F.P., pentru exonerarea de la plata taxei de poluare. Limitele de competenţă ale organelor


Întrucât acţiunea reclamantului vizând obligarea pârâtelor la înmatricularea unui autovehicul second hand, fără plata taxei de poluare prevăzută de O.U.G. nr. 50/2008, a fost argumentată pe neconformitatea acestui act normativ cu dispoziţiile art. 90 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, instanţa a apreciat că refuzul de înmatriculare practicat de pârâta Instituţia Prefectului Jud. Iaşi a fost unul legal, raportat competenţelor legale recunoscute acestei instituţii prin Ordinul nr. 1501/2006 a M.A.I.

De asemenea, având în vedere că pârâta D.F.P. a fost introdusă în cauză doar pentru opozabilitate, instanţa nu putea proceda la anularea legislaţiei perceperii acestei taxe de organul fiscal, în condiţiile în care reclamantul nu a urmat procedura legală de scutire/exonerare de la plata acestei taxe, în contradictoriu cu organul fiscal, conform art. 218 C.pr. fisc., coroborat cu art. 7 din Legea contenciosului administrativ.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 132 din 7 februarie 2011