Antrenarea răspunderii administratorului debitorului


Instanţa reţine că potrivit extrasului privind starea firmei eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pârâtul este asociat unic şi este singurul administrator statutar, iar din actele şi lucrările dosarului nu rezultă culpa vreunei alte persoane administrator de fapt.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 591/2009,

nepublicată)

Prin acţiunea formulată în dosarul de lichidatorul judiciar desemnat în cauză V.C. IPURL Bistriţa a solicitat antrenarea răspunderii materiale a administratorului C.A. pentru suma de 592.248 lei ce reprezintă parte din pasivul societăţii debitoare, sumă pe care să o suporte din averea proprie.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine în fapt, că în urma verificării actelor contabile ale societăţii debitoare lichidatorul judiciar a constatat că în balanţa de verificare contabilă întocmită la data de 31.08.2008 figurau mărfuri în valoare de 221.163 lei din care la data de 19.01.2009, data efectuării controlului, mai existau faptic mărfuri în valoare de 4684 lei, diferenţa fiind de 216.479 lei.

De asemenea, din aceeaşi balanţă de verificare rezultă că la data de 31.08.2008 în casieria debitoarei figura suma în numerar în cuantum de 375.769 lei, sumă ce nu s-a mai regăsit faptic în data de 19.01.2009.

Nu există documente justificative pentru această diferenţă în gestiune în cuantum total de 592.248 lei.

Aceeaşi situaţie a fost constatată şi în raportul de inspecţie fiscală încheiat în data de 23.01.2009 de DGFP-BN – Activitatea de Inspecţie Fiscală.

Cu această ocazie s-a luat o notă explicativă pârâtului C.A., care întrebat fiind de lipsa constatată, arată că nu a ştiut de aceşti bani, că nu are nicio explicaţie, că de inventariere s-ar fi ocupat soţia sa.

în legătură cu aceste susţineri, instanţa reţine că potrivit extrasului privind starea firmei eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud pârâtul este asociat unic şi este singurul administrator statutar, iar din actele şi lucrările dosarului nu rezultă culpa vreunei alte persoane administrator de fapt.

Având în vedere starea de fapt reţinută, precum şi împrejurarea că dacă nu ar fi existat aceste lipsuri societatea nu ar fi ajuns în insolvenţă sau cel puţin s-ar fi acoperit o parte din pasivul debitoarei, instanţa urmează să admită acţiunea astfel cum a fost formulată (Judecător Checec Virgil).