Anulare acte autoritati publice Acte ale autorităţilor publice


Prin sentinta NR.174/4 martie 2008 pronuntata de Tribunalul Olt – Sectia Comerciala si de Administrativ in dosarul nr.4002/104/2007 – s-a admis actiunea reclamantei SC MGC SRL in contradictoriu cu intimata DGFP Olt, s-a anulat decizia nr.313/07.11.2007, decizia de impunere nr.562/27.07.2007 si raportul de inspectie fiscala nr.7478/27.08.2007.

Motivarea actiunii reclamantei a vizat faptul ca in mod nelegal a fost obligata la TVA de 18.579 lei pentru baza de impunere de 97.786 lei, fiindu-i respinsa la rambursare cererea privind suma de 15.795 lei – intimata invocand ca temei dispoz.art.143 alin.2 lit.a Legea nr.571/2003, ori reclamanta desfasurand activitate de prestatie in regim lohn, nu avea obligatia legala de a colecta TVA, efectuand o prestatie intracomunitara, in care societatea furnizoare de materie prima, materiale are sediul in Marea Britanie, fiind inregistrata ca platitoare TVA.

Intrucat potrivit art.143 – se prevede ca pentru prestatiile intracomunitare realizate direct sau prin comisionari ce actioneaza in contul unui comitent din spatiul comunitar altul decat tara – in speta Romania – livrarile de bunuri beneficiaza de scutirea de taxa, ori SC MM 2000 SRL nu este comisionar, ci agent nefiind aplicabile dispozitiile contractului de comision si implicit instructiunile OMFP nr.2222/2006.

In considerentele sentintei – s-a motivat ca dispozitiile art.143 alin.2 lit.a prevede scutirea de taxa a livrarilor intracomunitare de bunuri catre o persoana ce ii comunica furnizorului un cod valabil de inregistrare in scop de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, nu-i sunt aplicabile reclamantei, ca de altfel nici dispozitiile art.10 din OMFP nr.2222/2006 – ce identifica documentele ce justifica scutirea de taxa, intrucat exportul a fost realizat de SC MM 2000 SRL – in nume propriu, intocmindu-se factura externa.

Intrucat reclamanta a emis in calitate de furnizor catre cumparatori (parteneri englezi) facturi fiscale insotite de scrirorile de trasura, in cuprinsul facturilor avand inserata scutirea de TVA iar SC MM 2000 SRL a intocmit documentul de insotire a marfurilor in calitate de expeditor/exportator catre destinatari si exista documente ce atesta ca bunurile textile au fost confectionate de reclamanta – s-a apreciat ca a fost dovedita scutirea de taxe.

In clauzele contractului de productie in lohn incheiat la 3 ianuarie 2007 intre partile contractante V.C.Co Ltd. – in calitate de beneficiar – prin agent SC MM 2000 SRL si reclamanta – in calitate de producator s-au prevazut la capitolul VI obligatiile partilor – reclamantei incumbandu-i obligatie principala sa produca si sa livreze cantitatea de produse prevazute in comanda, respectand termenul de livrare si calitatea potrivit documentatiei tehnice ce i s-a pus la dispozitie de catre beneficiar prin agent.

De altfel contractul de agent fiind cel incheiat intre un reprezentat si un reprezentant denumit agent, prin care acesta se obliga ca in schimbul unui comision sa trateze afaceri comerciale in numele si pe seama reprezentantului – s-a calificat ca agentul, in speta SC MM 2000 SRL este intermediat, persoana juridica ce desfasoara activitate independenta constand in negocierea afacerilor comerciale in numele si pe contul unui mandat, fata de care nu se afla intr-o legatura de subordonare.

Ori in conformitate cu art.12 alin.2 din OMFP nr.2222/2006 privind aplicarea instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA – se prevede ca pentru exportul sau livrarile intracomunitare realizate prin comisionari ce actioneaza in nume propriu, dar in contul unui comitent din tara, livrarile de bunuri realizate dupa data de 11.01.2007, de catre comitenti catre comisionari, nu beneficiaza de scutirea de taxa in regim tranzitoriu.

Nesubzistand definitia „comisionarului ce actioneaza in nume propriu dar in contul unui comitent din tara” – aplicabila SC MM 2000 SRL, cat timp comitentul este extern iar scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prev. de art.143 alin.2 lit.a Codul Fiscal, se justifica conform lit.a, b, c – facturi, documentele ce atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru sau orice alte documente: contract/comanda de vanzare – obligatie pe care reclamanta si-a onorat-o – actiunea este considerata ca fiind intemeiata.

Data publicarii pe portal : 17.04.2008