Anulare incidente de plată


– Regulamentul nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăţi: art. 1 alin. 2

Potrivit art. 1 alin. 2 din Regulamentul nr. 1 din 23 februarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea la a Centralei Incidentelor de Plăţi, datele specifice incidentelor de plăţi sunt transmise, difuzate şi valorificate pe baza informaţiilor, chiar anterioare plăţii, conţinute în evidenţe şi care sunt ocazionate de acte şi fapte având potenţial fraudulos, litigios şi/sau producând riscuri de neplată, inclusiv dintre cele care pot afecta finalitatea decontării.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 659/2009,

nepublicatâ)

Prin cererea înregistrată reclamanta SC G.L. SA Bistriţa a chemat în judecată Banca Transilvania S/4 – Sucursala Bistriţa, în calitate de persoană declarantă la ClP -pentru opozabilitatea sentinţei, solicitând anularea incidentelor de plată privind un număr de 5 Bilete la ordin, fiecare în valoare de 200.000 lei, emise în favoarea lui SC

S. SRL Târgu Mureş în data de 29.01.2009, în sensul că, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se solicite Băncii Transilvania SA – Sucursala Bistriţa, în calitate de persoană declarantă (aşa cum este definită în art. 1 din Regulamentul nr. 1/2000), să înainteze hotărârea definitivă către Centrala Incidentelor de Plăţi din cadrul Băncii Naţionale a României şi să solicite anularea menţiunilor privind incidentele cu cele 5 Bilete descrise mai sus din Istoricul incidentelor de plată la plăţi cu bilete la ordin şi din istoricul refuzurilor la plată – forma sintetică pentru perioada 26.06.2002 – 26.06.2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Intre reclamanta SC G.L. SA Bistriţa şi SC. S SRL sau stabilit raporturi juridice comerciale de mai bine de 10 ani în cadrul cărora, în cursul lunii ianuarie 2009, cu comanda nr. 52/20.01.2009, reclamanta a comandat livrarea unor cabluri electrice în valoare de 3.148.850 lei, ce urma să-i fie livrată în trei tranşe în perioada primului trimestru, data limită fiind 31.03.2009, cu obligaţia reclamantei de a achita contravaloarea mărfii comandată la 90 de zile de la facturare, şi în executarea convenţiei reclamanta a emis cele 5 bilete de ordin menţionate în cererea introductivă şi depuse la dosar, în copie, însă SC S. SRL nu a reuşit să-i livreze reclamantei, până la termenul convenit, 31.03.2009, produsele comandate, aşa cum rezultă şi din adresa nr. 60 din

24.03.2009, trimisă reclamantei, prin care SC S. SRL arată că produsele vor fi livrate până la 15 aprilie, cu menţiunea că Biletele la ordin în sumă de 1.000.000 lei (emise de reclamantă) au fost girate către SC R. SA şi apoi către SC E.D. SRL, care l-a rândul ei le-a scontat, astfel să nu le-a putut restitui reclamantei şi vor fi introduse pe circuitul de compensare de banca-creditoare.

De menţionat că adresa SC S. SRL a fost comunicată reclamantei urmare cererii acesteia din urmă, prin care arăta că plata cu Bilete la ordin se face la 120 de zile de la facturarea şi predarea mărfii şi că până la data de 24.03.2009 nu i-a fost livrat nimic din

comandă, iar dacă până la data de 30.03.2009 nu i se predau bunurile din prima tranşă, reclamanta este obligată să renunţe la întreaga comandă. în finalul cererii, reclamanta solicită să-i fie restituite cele 5 Bilete scadente în aprilie, fiecare în valoare de 200.000 lei.

De la SC R. SA biletele la ordin în discuţie au fost girate la SC E.D. Cluj-Napoca, care, la data de 30.01.2009, le-a scontat în favoarea Garanţi Bank – Sucursala Cluj-Napoca şi ulterior, la data de 26.06.2009, Banca Transilvania SA – Sucursala Bistriţa, pe baza cererii de consultare nr. 1 din 26.06.2009 a solicitat înscrierea unui incident de plată în C.I.P. pentru cele 5 Bilete la Ordin emise de reclamantă, în valoare de 200.000 lei fiecare (în valoare totală de 1.000.000 lei), din care s-a refuzat la plată suma de 772.189,88 lei, pentru lipsa de disponibil, dar a fost achitată suma de 222.81012 lei.

Se mai reţine că în condiţiile în care reclamantei nu i-a fost livrată marfa comandată, aşa cum se arată şi prin cererea introductivă, aceasta nu era datoare să achite preţul, iar pe de altă parte niciunul din cei care au fost în posesia celor biletelor la ordin emise de reclamantă, mai puţin poate reclamanta, nu au suferit vreun prejudiciu material de pe urma emiterii şi utilizării biletelor la ordin.

Astfel, SC S. SRL, cu adresa nr. 2345/21.07.2009 arată că nu se opune intenţiei reclamantei de a formula o cerere de anulare a celor 5 incidente de plată, deoarece s-a acoperit valoarea acestor Bilete la ordin şi SC E.D. SRL nu a suferit nici un prejudiciu material, iar SC ROMCAB SA Cluj-Napoca, cu adresa nr. 475/21.07.2009, îi comunică reclamantei că este de acord cu cererea făcută de aceasta pentru ieşirea din C.I.P., incidente privind cele 5 Bilete la ordin refuzate în luna aprilie 2009, deoarece s-a acoperit integral valoarea acestor Bilete şi SC E.D. SRL nu a suferit nici un prejudiciu material. La rândul său SC E.D. Impex SRL Cluj-Napoca, prin adresa nr. 1216/

07.2009, îi comunică reclamantei faptul că a încasat sumele aferente Biletelor la ordin emise de reclamantă, şi refuzate la plată.

Potrivit art. 1 alin. 2 din Regulamentul nr. 1 din 23 februarie 2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de plăţi, datele specifice incidentelor de plăţi sunt transmise, difuzate şi valorificate pe baza informaţiilor, chiar anterioare plăţii, conţinute în evidenţe şi care sunt ocazionate de acte şi fapte având potenţial fraudulos, litigios şi/sau producând riscuri de neplată, inclusiv dintre cele care pot afecta finalitatea decontării.

în raport de conţinutul prevederilor mai sus menţionate, instanţa constată, pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, că reclamanta nu a săvârşit niciun act sau fapt având potenţial fraudulos de natură a afecta finalitatea decontării Biletelor la ordin în discuţie, cu toate că nu a primit în termenul convenit mărfurile comandate şi mai mult, sumele pentru care au fost emise biletele la ordin au fost acoperite, nefiind suferit vreun prejudiciu material de către cei cărora li s-au înmânat biletele la ordin s-au le-au fost girate.

Aşa fiind, nu sunt îndeplinite cerinţele existenţei unui incident de plată şi cu atât mai puţin a unui incident de plată major, în sensul dispoziţiilor art. 36 şi 37 din Regulamentul nr. 1/2001, şi în consecinţă, instanţa apreciază cererea reclamantei ca fiind întemeiată, urmând să o admită, conform art. 38 din acelaşi regulament, în sensul anulării incidentelor de plată privind cele 5 bilete la ordin în discuţie, emise de reclamantă în favoarea SC S SRL Târgu Mureş, urmând ca Banca, în calitate de persoană declarantă, să înainteze hotărârea definitivă privind anularea incidentelor de plată către Centrala Incidentelor de Plăţi din cadrul BNR şi totodată să solicite anularea menţiunilor privind incidentele (judecător Gălăţan Dumitru).