Anulare inscrisuri Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


Sedinta publica din 21.02.2008

Prin cererea adresata acestei instante, inregistrata la nr. …. Parchetul de pe langa Judecatoria Tulcea a solicitat, in contradictoriu cu ……. anularea inscrisurilor declarate ca false prin ordonanta nr. ….

In motivarea cererii s-a aratat ca prin ordonanta nr…. s-a dispus scoaterea de sub urmarirea penala a invinuitului ….. si neinceperea urmaririi penale pentru AN, constatandu-se ca adresa nr. ……a fost falsificata in decembrie 2001 de persoane ce nu au putut fi identificate, in sensul ca s-a inlaturat prin xerocopiere al doilea alineat al adresei. S-a mai aratat ca adresa respectiva, astfel cum a fost falsificata, a fost depusa la C.J. T. care a emis Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria …de unde rezulta ca ….. are in proprietate exclusiva suprafata de 1887,36 mp corespunzatoare sediului …

In dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar inscrisuri.

La data de 20 decembrie 2007 C. J. T. a depus la dosar intampinare prin care s-a invocat exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tulcea motivat de faptul ca certificatul de atestare a dreptului de proprietate este un act administrativ ce se incadreaza in dispozitiile art. 2 alin. 1 lit. c din legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, iar instanta competenta sa solutioneze cererea de anulare a unui act administrativ este tribunalul.

Pe fondul cauzei s-a solicitat prin intampinare respingerea cererii ca nefondata.

In aparare C. j. T. a depus la dosar inscrisuri.

La 20 decembrie 2007 …..a depus la dosar o cerere de suspendare a judecarii cauzei motivat de faptul ca impotriva ordonantei procurorului s-a formulat plangere.

La data de 31 ianuarie 2008 …… a depus intampinare prin care a invocat exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Tulcea, exceptia lipsei calitatii procesuale active a Parchetului de pe langa Judecatoria Tulcea, inadmisibilitatea cererii fata de certificatul de atestare a dreptului de proprietate si exceptia autoritatii de lucru judecat.

Primaria ….., prin avocat, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, apreciind ca in cauza trebuie sa stea …….

Referitor la exceptiile invocate de parate, instanta constata ca prioritate in examinare o are exceptia de necompetenta materiala, motiv pentru care in continuare se va referi doar la aceasta exceptie.

Instanta retine cu privire la competenta materiala ca potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din legea nr. 554/2004 actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publica, in regim de putere publica, in vederea organizarii executarii legii sau a executarii in concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice.

In cauza de fata, certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de C.j. T. este un astfel de act administrativ.

Conform art. 10 alin. 1 teza I din legea nr. 554/2004 litigiile privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de pana la 500.000 de lei se solutioneaza in fond de catre tribunalele administrativ-fiscale.

Deasemenea, conform art. 245 alin. 1 lit. c1 c.pr.pen. prin ordonanta de incetare a urmaririi penale se dispune totodata asupra sesizarii instantei civile competente cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris.

Drept urmare, instanta civila competenta a solutiona cererea de anulare a unui certificat de atestare a dreptului de proprietate formulata de procuror conform art. 245 c.pr.pen. este tribunalul si nu judecatoria, in speta Tribunalul Tulcea, sectia civila si de administrativ.

Astfel fiind instanta, in temeiul art. 158 alin. 3 c.pr.civ. raportat la art. 10 alin. 1 din legea nr. 554/2004, va declina competenta solutionarii cauzei in favoarea Tribunalului Tulcea.