Anularea actului administrativ emis de o autoritate centrală -competenţă materială de soluţionare a cererii. Acte ale autorităţilor publice


Materii : Anularea actului administrativ emis de o autoritate centrala -competenta materiala de solutionare a cererii.

Rezumatul spetei : Reclamantul – persoana fizica a introdus la tribunal o actiune în contencios administrativ prin care a solicitat înlocuirea masurii suspendarii dreptului de a calatori în strainatate pe o perioada de 5 ani, cu suspendarea dreptului de a calatori pentru o perioada de 1 an, sens în care a chemat în judecata Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, respectiv Serviciul judetean de evidenta.

Instanta de fond analizând actiunea formulata a apreciat ca este întemeiata admitând cererea reclamantului.

împotriva sentintei a declarat recurs Ministerul de Interne – Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei solicitând casarea sentintei atacate si retinerea cauzei spre competenta solutionare în prima instanta.

Deoarece actul administrativ atacat a fost emis de catre Ministerul de Interne – Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, directie fara personalitate juridica ce face parte din organele ministerului actul emis atacat în instanta emanând astfel de la o autoritate centrala, competenta materiala de solutionare a cererii reclamantului în prima instanta apartine Curtii de Apel.

S-a retinut ca prin Ordonanta 83/2001 s-au înfiintat serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor care functioneaza în cadrul prefecturilor judetene, iar Directia Generala de Pasapoarte s-a reorganizat în structura Ministerului Administratiei Publice fiind scoasa din structura Ministerului de Interne, însa din analiza actului normativ respectiv art.6 rezulta ca suspendarea dreptului de a calatori nu intra în atributiile serviciilor publice comunitare.

In speta masura suspendarii dreptului de a calatori a fost luata de o autoritate centrala, respectiv Ministerul de Interne – Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, motiv pentru care s-a retinut ca cenzurarea acestui act administrativ în prima instanta apartine Curtii de Apel si nu tribunalului.

Sursa primara

Sentinta nr.35/CA/2.04.2003 a Tribunalului Satu Mare

Decizia nr.H4/CA/12.06.2003

Curtea de Apel Oradea – Sectia comerciala si de contencios administrativ

Dosar nr. 1847/CA/2003- R

Temei de drept

art.6 din OG 83/2001, art.3 cod procedura civila.