Anularea unor hotarari emise de consiliul local Acte ale autorităţilor publice


Prin cererea inregistrata la Tribunalul Olt , reclamantii BM, BSA si SI au solicitat anularea hotararilor Consiliului Local B adoptate in sedinta din 19.06.2012, precizand la termenul din 29 august 2012 ca sunt vizate:

– Hotararea Consiliului Local nr.1/19.06.2012 – constituire comisie de validare a mandatelor de consilieri locali alesi la alegerile locale din 10 iunie 2012;

– Hotararea Consiliului Local nr.2/19.06.2012 – validarea mandatelor consilierilor locali alesi in Consiliul local al comunei B la alegerile locale din 10 iunie 2012;

– Hotararea Consiliului local nr.3/19.06.2012 – constituirea Consiliului Local B judetul Olt;

– Hotararea Consiliului Local nr.4/19.06.2012 – alegerea presedintelui de sedinta;

– Hotararea Consiliului local nr.5 din 19.06.2012 – alegerea viceprimarului comunei B.

In motivarea cererii, s-a aratat ca in sedinta din 19.06.2012 a fost constituit Consiliul Local B rezultat in urma alegerilor locale din 10 iunie 2012, pentru care trebuiau convocati si validati urmatorii consilieri locali, carora le-a fost eliberat certificat constatator al alegerii: IC, IM, NA, TD si VM din cadrul PSD, LM din cadrul PP-DD, BM din cadrul PDL, BA din cadrul PNL, SI, PF si DI din cadrul UNPR.

In aceasta sedinta au participat si au fost validate mandatele persoanelor mentionate in HCL nr.2/19.06.2012, nefiind convocati reclamantii BM, BA si SI, care au lipsit de la sedinta la fel ca si PF si DI.

Mai mult decat atat, in mod nelegal, la sedinta a participat MFV, consilier din partea PDL in locul lui BM, desi acesta din urma detinea certificat constatator al alegerii.

Au precizat reclamantii ca hotararile adoptate din 19.06.2012 sunt nelegale, deoarece convocarea consilierilor locali in vederea constituirii Consiliului local al comunei B nu s-a facut conform prevederilor legale, respectiv in scris, cu confirmare de primire pentru fiecare consilier in parte, fiind anuntati verbal si in mod selectiv doar consilierii agreati de primar; sedinta nu a beneficiat de cvorum-ul prevazut de lege, fiind prezenti un numar de 6 consilieri, in loc de 8 cat prevedea legea, numarul de 7 fiind suficient si, mai mult decat atat fiind asigurat de prezenta domnului MFV, validat in mod nelegal drept consilier in locul lui BM.

Reclamantii au aratat ca MFV nu detinea certificat constatator al alegerii sale in calitatea de consilier si nu putea fi validat mandatul acestuia, deoarece nu putea avea loc invalidarea mandatului lui BM, decat daca alegerea acestuia s-ar fi facut cu incalcarea conditiilor de eligibilitate sau frauda, constatate ca atare de organele competente.

Mandatul si calitatea de consilier local al partidului pe listele caruia a candidat reclamantul BM puteau fi retrase, anterior validarii acestuia, doar in situatia in care acesta renunta la mandat sau refuza depunerea juramantului.

Intimatul Consiliul Local B a depus la dosar intampinare, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata, deoarece convocarea consilierilor s-a efectuat in mod legal de catre Prefectul Judetului Olt prin Ordinul 183/15.06.2012 in baza caruia s-a intocmit convocatorul pentru cei 11 consilieri carora le-a fost eliberat certificat constatator al alegerilor din data de 10 iunie 2012 de catre Biroul electoral de circumscriptie comunala B, iar anuntarea consilierilor s-a facut prin luare de semnatura, prin anunt telefonic sau anuntarea membrilor familiei .

Desi cei trei reclamanti au fost prezenti la sediul primariei cu 15-20 minute inainte de inceperea lucrarilor, acestia au refuzat sa participe la sedinta de constituire a consiliului local.

S-a precizat in intampinare ca la sedinta au fost prezenti 7 consilieri din totalul de 11 stabilit prin Ordinul Prefectului Judetului Olt nr.92 din 23.03.2012, ceea ce reprezinta un procent de 2/3, prin rotunjire, fiind indeplinit cvorum-ul cerut de lege.

Referitor la mandatul reclamantului BM, acesta nu a fost validat deoarece in sedinta de constituire a Consiliului Local s-a luat act de decizia nr.60 din 19.06.2012 a PDL- Organizatia Judeteana Olt prin care s-a hotarat validarea in functia de consilier a domnului MFV aflat pe pozitia nr.2 in lista de candidati pentru Consiliul Local B la alegerile locale din data de 10 iunie 2012, punandu-se astfel in aplicare prevederile art.6 al.5 din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ceea ce priveste pe reclamantul BSA, mandatul de consilier al acestuia a fost validat prin HCL B nr.26 din 12 septembrie 2012.

La termenul din 19 septembrie 2012, instanta a pus in discutie la solicitarea reclamantilor, cererea de conexare a dosarului nr.4…/104/2012 la dosarul nr.3…./104/2012, cerere care a fost admisa in temeiul art. 164 cod procedura civila, avand in vedere ca intre cele doua litigii exista o stransa legatura de obiect si cauza.

Prin cererea inregistrata la nr.4…/104/2012, reclamantii BSA, SI si NIN, au solicitat anularea urmatoarelor hotarari ale Consiliului Local B, respectiv:

– Hotararea Consiliului Local nr.5/2.07.2012 vizand invalidarea mandatului de consilier al domnului BSA;

– Hotararea Consiliului Local nr.6/2.07.2012 vizand invalidarea mandatului de consilier al domnului SI;

– Hotararea Consiliului Local nr.7/2.07.2012 vizand invalidarea mandatului de consilier al domnului NIN;

– Hotararea Consiliului Local nr.8/2.07.2012 prin care s-a validat in functia de consilier local domnul R R.

In motivarea acestei cereri, reclamantii au aratat ca hotararile mentionate au fost adoptate in mod nelegal in cea de a doua sedinta a Consiliului Local din 2.07.2012, prima avand loc in data de 19.06.2012, nefiind indeplinite conditiile legale pentru adoptarea unor astfel de hotarari, deoarece invalidarea se putea produce doar in situatia in care reclamantii nu indeplineau conditiile de eligibilitate sau alegerea acestora s-ar fi facut prin frauda electorala constatate ca atare de organele abilitate ori, temeiurile legale retinute in preambulul acestor hotarari nu au nicio legatura cu situatia de fapt, invalidarea fiind o masura abuziva si discretionara cu atat mai mult cu cat reclamantii sunt in continuare membrii ai partidelor pe lista carora au candidat si au fost alesi la alegerile locale.

Nu poate fi retinuta lipsa nejustificata de la sedinta de constituire a Consiliului local, intrucat convocarea acestora pentru sedinta de constituire nu s-a facut conform prevederilor legale si, de asemenea, nu este indeplinita cerinta legala privind lipsa nejustificata de trei ori consecutiv de la sedinta de constituire.

Intimatul Consiliul Local B a depus la dosar intampinare, solicitand respingerea cererii ca neintemeiata.

Referitor la hotararile de invalidare a mandatului de consilier nr.5,6,7 din 2.07.2012 vizand pe reclamantii BSA, SI si NIN, intimatul arata ca invalidarea a avut la baza refuzul acestor persoane de a participa la sedinta de constituire a Consiliului Local, desi au fost prezenti la ora fixata, astfel incat comisia de validare a considerat ca acestia renunta la mandatul de consilier.

Avand in vedere adresa PNL –Organizatia judeteana Olt nr.990 din 6.08.2012 prin care s-a reconfirmat ca reclamantul BSA este singurul consilier local de pe lista PNL, in sedinta din 12 septembrie 2012 Consiliul local B a adoptat HCL nr. 24,25 si 26 prin care au fost revocate HCL nr.5 si 8 din 2.07.2012 si s-a validat mandatul de consilier local al reclamantului BSA de pe lista PNL –Organizatia comunala B.

Referitor la reclamantii SI si NIN, Organizatia Judeteana Olt a UNPR ai carui membri sunt, nu i-a reconfirmat pentru a se proceda la revocarea Hotararilor nr.6 si 7 din 2.07.2012 si la validarea mandatelor de consilieri ale acestora.

La dosar au fost depuse actele care au stat la baza adoptarii hotararilor Consiliului local Barasti contestate in cauza de fata.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut ca in sedinta din 19.06.2012 a avut loc constituirea Consiliului Local B judetul Olt, adoptandu-se Hotararile nr.1,2,3,4, 5 privind constituire comisie de validare a mandatelor de consilieri locali alesi la alegerile locale din 10 iunie 2012, validarea mandatelor consilierilor locali alesi, constituirea Consiliului Local B, alegerea presedintelui de sedinta si alegerea viceprimarului comunei B.

In ceea ce priveste constituirea consiliilor locale, legiuitorul roman a inteles sa editeze o serie de norme care sa disciplineze acest proces, reglementand etapele ce trebuie parcurse si operatiunile ce trebuie indeplinite. In acest scop, a stabilit ordinea logica si cronologica in care acestea sa se desfasoare, astfel incat constituirea consiliului local sa aiba loc cu celeritate.

Aceste norme sunt prevazute la art. 30-35 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata, aceste reguli sunt menite sa eficientizeze procesul verbal de constituire a consiliului local, pentru ca alesii locali sa aiba indrituirea de a se ocupa de treburile publice, in asa fel incat interesele comunitatii locale sa nu aiba de suferit.

Potrivit art. 9 alin.4 din OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizarea si functionarea consiliilor locale, hotararile nr.1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 al.4 din OG 35/2002, Curtea Constitutionala a respins exceptia, retinand prin Decizia 190/2009 ca anumite acte premergatoare constituirii consiliului local, si anume hotararea nr.1- pentru alegerea membrilor comisiei de validare a alegerilor consilierilor locali, hotararea nr.2 – de consemnare a rezultatului validarii mandatelor de consilieri locali, hotararea nr.3 – de declarare a consiliului local ca legal constituit si hotararea nr.4 – de consemnare a rezultatului alegerii presedintelui de sedinta a consiliului local, sunt hotarari care nu intrunesc conditiile pentru declansarea unei actiuni in administrativ, deoarece nu produc efecte juridice, ele avand doar rolul de a constata parcurgerea unor proceduri prevazute de lege.

Dintre hotararile care se adopta in procesul de constituire a consiliului local, art. 311 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, prevede ca poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ, hotararea de validare sau invalidare a mandatelor .

Numai in acest caz, se poate pune problema incalcarii unui drept electoral sau a unui interes legitim.

In ceea ce priveste contestatia formulata de reclamantii BM, BSA si SI impotriva HCL nr.1-5 din 19.06.2012, instanta constata ca, potrivit art. 9 alin.4. din OG 35/002, hotararile adoptate in sedinta de constituire a Consiliului Local B reprezinta hotarari cu caracter constatator care nu produc efecte juridice si nu pot forma obiectul unor actiuni in justitie, retinandu-se totodata ca mandatul de consilier privind pe reclamantul BSA a fost validat prin HCL nr.26 din 12 septembrie 2012.

Reclamantul BM justifica interesul promovarii acestei actiuni intrucat mandatul sau nu a fost validat, fiind validat mandatul supleantului MFV din partea PDL.

Avand in vedere decizia nr.60 din 19.06.2012 a PDL – Organizatia judeteana Olt inregistrata sub nr.1664 din 19.06.2012 prin care s-a hotarat validarea urmatorului consilier, aflat pe pozitia nr.2, respectiv MFV in locul lui BM, instanta apreciaza ca hotararea de validare a mandatului consilierului MFV este legala, in conformitate cu prevederile art.6(5) din OG 35/2002 care stipuleaza ca in cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista.

In acest sens, se retine ca este sarcina partidelor politice ca, in considerarea rolului conferit de art. 8 al.2 din Legea fundamentala, sa selecteze, sa pregateasca si sa sprijine anumiti membrii in calitate de candidati inscrisi pe aceste liste. In atare conditii, este evident ca votul cetatenilor vizeaza un anumit partid politic, care se individualizeaza printr-un program politic propriu, si nu candidatii inscrisi pe lista acelui partid. Optiunea politica exprimata de alegator in cazul scrutinului pe lista nu vizeaza candidatul, ci partidul politic, astfel ca inlocuirea mandatului unui consilier local declarat ales, cu mandatul primului supleant inscris pe lista aceluiasi partid politic nu este de natura sa denatureze vointa electoratului.

Nu pot fi retinute nici argumentele reclamantului BM intemeiate pe existenta unei discriminari, deoarece invalidarea mandatului de consilier local al acestuia nu este consecinta unei actiuni discriminatorii a autoritatilor publice ci este consecinta directa a faptului ca partidul pe lista caruia a candidat acesta, a hotarat validarea urmatorului consilier, ca urmare a rezultatului obtinut la alegerile locale din 10.06.2012, nemaiavand relevanta adeverinta eliberata de PDL – Organizatia Judeteana Olt la data de 12.09.2012 prin care confirma faptul ca B M este membru al PDL –Organizatia Locala B din mai 2012, aceasta adeverinta fiind contradictorie celor stabilite prin decizia nr.60 din 19.06.2012, contestatia acestuia fiind neintemeiata.

Referitor la hotararile de invalidare a mandatelor reclamantilor SI si NIN nr.6 si 7 din 2.07.2012, instanta apreciaza ca aceasta contestatie este intemeiata pentru urmatoarele considerente:

In preambulul hotararilor mentionate au fost retinute ca temei legal prevederile art.33 din Legea 215/2001 R si art.6 al.3 si 5 din OG 35/2002 modificata si completata prin Legea 673/2002, Consiliul local precizand in intampinarea depusa la dosar ca invalidarea a avut la baza refuzul acestora de a participa la sedinta de constituire a Consiliului local, desi s-au prezentat inainte de inceperea sedintei, comisia de validare considerand ca acestia renunta la mandat conform art.33 din Legea 215/2001, si nici nu au fost reconfirmati de catre UNPR – Organizatia Judeteana Olt pe listele caruia au candidat.

Motivele invocate nu sunt intemeiate, intrucat renuntarea la mandat nu poate fi decat expresa si nici nu este necesara o reconfirmare din partea partidului pentru validarea mandatului, astfel incat hotararile de invalidare nr.6 si 7 din 2.07.2012 privind pe SI si NIN sunt nelegale si netemeinice, urmand a fi anulate.

In consecinta, se va admite in parte contestatia formulata de reclamantii BSA, SI si NIN, urmand a fi anulate HCL B nr.6 si 7 din 2.07.2012.

Totodata, instanta va constata ca ramasa fara obiect contestatia formulata impotriva HCL nr.5 si 8 din 2.07.2012, intrucat aceste hotarari au fost revocate prin HCL nr.24 si 25 din 12 septembrie 2012.

Se va respinge contestatia formulata de reclamantii BM, BSA si SI impotriva HCL B nr.1,2,3,4,5 din 19.06.2012.

Data publicarii pe portal : 15.10.2012