Aplicarea unei singure sancţiuni pentru mai multe fapte. Consecinţe


O.G. nr. 2/2001, art. 10 alin. (1)

Aplicarea unei singure sancţiuni contravenţionale pentru mai multe fapte atrage imposibilitatea verificării individualizării corecte a sancţiunilor pentru fiecare contravenţie în parte, vătămarea neputând fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal.

Jud. Caransebeş, sent. civ. nr. 1221 din 5 iunie 2009, portal.just.ro

Potrivit procesului-verbal de sancţionare contravenţională, petentul a fost sancţionat contravenţional pentru următoarele fapte: nu s-a asigurat înainte de efectuarea manevrei de depăşire, dat fiind că se înscrisese şi un alt autovehicul în depăşire, a acroşat remorca autovehiculului în a cărui depăşire a intrat şi nu avea asupra sa permisul de conducere. Potrivit dispoziţiilor imperative ale art. 10 alin. (1) din

O.G. nr. 2/2001, dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii, sancţiunea se aplică pentru fiecarc contravenţie. Or, din cuprinsul procesului-verbal întocmit de către intimat se desprinde concluzia că acesta a aplicat o singură sancţiune contravenţională, amenda în valoare de 1134 lei, deşi a constatat săvârşirea a trei fapte contravcn-

ţionale. In această ipoteză, intimatul pune instanţa în situaţia de a fi în imposibilitate de a verifica dacă individualizarea sancţiunilor a fost corect stabilită pentru fiecare contravenţie în parte, producându-se astfel petentului o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea procesului-verbal.

In consecinţă, văzând că procesul-verbal este nelcgal întocmit, instanţa a admis plângerea formulată de petent şi a anulat procesul-verbal.