Autoritate de lucru judecat. Practică neunitară Acte ale autorităţilor publice


Există autoritate de lucru judecat în temeiul art. 1201 în două cauze având aceeaşi cerere, obiect al pricinii întemeiată pe acelaşi temei de drept, chiar dacă în cea de a doua cauză nu mai figurează doi dintre reclamanţi dacă finalitatea este aceeaşi.

Secţia civilă – Decizia civilă nr. 381/28 octombrie 2008

Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr. 7343/97/2008, reclamanţii P.N.L., S.D. şi D.P. au solicitat îndreptarea erorii materiale strecurată în decizia de acceptare a candidaturilor depuse de P.N.L. pentru colegiile uninominale 4 şi 5 din Circumscripţia Electorală 22 Hunedoara în sensul, acceptării candidaturii lui S.D.L. pentru Colegiul nr.4 Lupeni- Uricani în locul colegiului uninominal nr.5 Petroşani – Petrila şi a acceptării candidaturii lui D.P. pentru colegiul uninominal nr.5 Petroşani – Petrila în locul colegiului uninominal nr.4 Lupeni – Uricani.

Prin contestaţia înregistrată la Tribunalul Hunedoara sub nr. 7365/97/2008, reclamantul P.N.L. a solicitat anularea aceleaşi decizii în sensul celor solicitate în prima contestaţie.

În motivarea ambelor contestaţii cu conţinut identic, s-a susţinut că la 22 august 2008 Biroul Teritorial P.N.L. a stabilit candidaţii pentru colegiile uninominale din circumscripţia 22 Hunedoara votând în unanimitate propunerea domnului S.D.L. pentru colegiul uninominal nr.4 şi a domnului D.P. pentru colegiul uninominal nr.5. S-a mai arătat că ambii candidaţi au fost confirmaţi de delegaţia permanentă teritorială Hunedoara, iar cei doi candidaţi au confirmat acceptarea prin delegaţii olografe dar că numerele colegiilor uninominale au fost inversate din eroare.

Prin sentinţa civilă nr.190/2008 şi 191/2008 ale Tribunalului Hunedoara ambele contestaţii au fost respinse cu motivarea că decizia atacată este urmare a deciziilor de acceptare a candidaturilor conform listei de candidaţi depuse de PNL şi de acceptare a candidaturilor de către cei doi candidaţi.

Ambele hotărâri judecătoreşti au fost atacate cu recurs, susţinând aceleaşi motive ca şi în contestaţii, solicitând admiterea recursurilor şi modificarea hotărârilor atacate în sensul admiterii contestaţiilor aşa cum au fost formulate.

Prin decizia civilă nr. 380/26 octombrie a Curţii de Apel Alba Iulia, recursul declarat de P.N.L., S.D.L. şi D.P. a fost respins, cu motivarea că exclusiv contestatorilor le aparţine culpa formulării greşite şi a înaintării propunerilor de candidaturi pentru colegiile uninominale 4 şi 5 din Circumscripţia electorală nr.22 Hunedoara. Că practic, contestatorii îşi invocă propria culpă, iar motivele invocate nu se încadrează în prevederile art.29 şi 31 ale Legii nr.35/2008.

Prin decizia civilă nr. 381/28 octombrie 2008 a Curţii de Apel Alba Iulia, recursul declarat de P.N.L. împotriva celei de a doua sentinţe a fost admis cu motivarea că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.32 din Legea nr. 35/2008.

Repartizarea celui de al doilea recurs s-a făcut aleatoriu, aceluiaşi complet de judecată care a judecat primul recurs.

Sesizând că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art.24 şi 27 pct. 7 Cod procedură civilă cei trei judecători care au judecat primul recurs, s-au abţinut şi cu motivarea că în cauză există autoritate de lucru judecat.

Prin încheierea civilă nr. 29/R/CC/28 octombrie 2008, cererea de abţinere a fost admisă.

Considerăm că în cauză există autoritate de lucru judecat chiar dacă în al doilea proces nu au mai figurat ca şi contestatori S.D.L. şi D.P., deoarece obiectul pricinii este identic în ambele cauze, unul din reclamanţi este acelaşi P.N.L., temeiul de drept este identic iar finalitatea este aceeaşi şi anume inversarea candidaţilor în colegiile uninominale 4 şi 5 din Circumscripţia Electorală nr.22 Hunedoara pentru alegerile parlamentare din anul 2008.

Pe cale de consecinţă, consider vădit nelegală şi cu esenţială încălcare a legii decizia civilă nr.381/2008 a Curţii de Apel Alba Iulia.