Calitate procesuală activă. Legea insolvenţei


Calitatea procesuală activă de exercitare a unei căi de atac presupune calitatea de parte în dosarul în care s-a pronunţat hotărârea atacată.
Cererile de înscriere a declaraţiei de creanţă se formulează în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 85/2006, republicată, lege care conţine norme de procedură speciale derogatorii de la dreptul comun.

Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 2017 din 1 noiembrie 2011

Prin Sentința nr. 835 din 25 mai 2011, Tribunalul Comercial Mureș a confirmat planul de reorganizare al debitoarei SC R.I. SRL.

Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a constatat că sunt îndeplinite condițiile pentru admiterea planului iar creditorii și-au exprimat voturile în favoarea planului.

împotriva acestei Sentințe a formulat recurs SC P. SRL, solicitând admiterea recursului, modificarea în parte a sentinței atacate și admiterea cererii sale de înscriere în tabelul creditorilor .

în motivele de recurs s-a menționat că recurenta nu a fost notificată în condițiile Legii nr. 85/2006 și că trebuia să fie menționată în planul de reorganizare.

Analizând cererea de recurs prin prisma motivelor invocate și a dispozițiilor art. 3041 C.proc.civ., instanța a reținut următoarele:

Recurenta contestă o hotărâre prin care s-a confirmat planul de reorganizare al debitoarei SC R.I. SRL.

Recurenta nu are calitatea de creditoare în dosarul de faliment, astfel că nu are calitatea de a ataca o hotărâre ce vizează părțile din procedura de insolvență.

După admiterea cererii sale de înscriere în tabelul creditorilor, SC P. SRL va putea să formuleze orice cerere în vederea recuperării creanței sale cu privire la modificarea planului de reorganizare sau altele.

în concret, creditoarea SC P. SRL nu are calitatea de parte în dosarul de fond, situație în care nu are calitatea de parte nici în recurs.

în aceste condiții, SC P. SRL nu are calitate procesuală activă, în sensul de a putea formula recurs împotriva sentinței pronunțate într-un litigiu în care nu a avut calitatea de parte.

în consecință, în baza dispozițiilor art. 312 alin. (1) C.proc.civ., instanța a respins recursul ca nefondat.