Caracterul nedeductibil al cheltuielilor cu intretinerea autoturismelor este limitat prin reglementarea art. 21 alin3 Cod Fiscal la un singur autoturism pentru fiecare persoana cu functie de conducere in societate . Acte ale autorităţilor publice


Prin sentinta nr. 2071 pronuntata de Tribunalul Dolj în dosarul nr.6910/63/2010 s-a admis în parte contestatia formulata de reclamanta SC X SRL, în contradictoriu cu pârâta ANAF – DGFP DOLJ, a fost anulata în parte decizia nr. 45/2010 si decizia nr. 974/2009, în ceea ce priveste cheltuielile reprezentând amortizarea, prima de si cheltuielile cu reparatiile autoturismului VW, pentru perioada 2006-2008, sume apreciate ca nedeductibile de organele fiscale si obligata pârâta catre reclamanta la plata sumei de 802,4 lei cheltuieli de judecata.

Potrivit disp. art. 21 alin. 3 lit. n din C.f. “urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:… n) cheltuielile de functionare, întretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii”..

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs recurenta reclamanta SC X SRL, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Examinând legalitatea si temeinicia sentintei recurate prin prisma motivelor invocate, dar si din oficiu, în raport de dispozitiile art.3041 Cod procedura civila, Curtea a apreciat recurs ca fiind întemeiat, pentru considerentele ce urmeaza a fi expuse în continuare.

Critica recurentilor privind interpretarea gresita a dispozitiilor art. 94Cpr. Fiscala, in sensul raportarii la o situaie de fapt nedovedita conform evidentelor fiscale este intemeiata.

Eronat a retinut instanta de fond din adresa Primariei -Directia de taxe si impozite si din concluziile expertului nesustinute prin documente fiscale concludente , ca recurenta detinea in proprietate in perioada vizata de controlul fiscal doar un singur autoturism.

In concordanta cu propria evidenta fiscala , respectiv din balantele mijloacelor fixe rezulta evident ca societatea recurenta a detinut in perioada vizata de controlul fiscal doua autoturisme. Un auto cu valoare de inventar 21 919 lei, cu nr. de inventar 1, cu amortizare demarata in luna octombrie 2004 si cu finalizare perioada amortizare in septembrie 2009. Un al doilea mijloc fix cu nr. de inventar 100 , cu data de incepere a amortizarii in iunie 2004 si finalizare amortizare in mai 2009 .

Rectificarea avuta in vedere de expert si insusita de catre instanta de fond nu poate avea relevanta si implicatii fiscale, întrucât la data rectificarii erau finalizate amortizarile celor doua autoturisme , astfel incat corectia nu a produs consecinte fiscale asupra cheltuielilor deductibile si bazei impozabile.

În consecinta, fiind vorba in realitate de amortizarea fiscala a doua autoturisme, dispozitiile art. 21 alin.3 lit.n din Cod. Fiscal au fost corect avute in vedere de organele de control fiscal, insa doar in ce priveste retinerea ca nedeductibile a cheltuielilor de întretinere, de functionare, reparatii si prime de asigurari aferente celor doua autoturisme.

Categoriile de cheltuieli limitate la un singur autoturism pentru fiecare persoana cu functie de conducere ori administrare sunt expres si limitativ enumerate in cuprinsul normei. Interpretarea normei nu poate fi extinsa cu neconsiderarea principiului certitudinii impunerii fiscale si la amortizarea PRETULUI aferenta celor doua autoturisme.

In concluzie, eronat si arbitrar s-au aplicat dispozitiile art. 21 alin.3 lit.n C fiscal, retinându-se caracterul nedeductibil al cheltuielilor reprezentand amortizarea cu al doilea autoturism . Sub acest aspect va fi pastrata solutia Tribunalului cu motivarea sus expusa. Va fi insa modificata solutia Tribunalului in ce priveste anularea actelor fiscale prin care s-a retinut caracterul nedeductibil al cheltuielilor cu functionarea, reparatiile, întretinerea si primele de asigurarea aferente celui de al doilea autoturism .