Competenţa materială privind soluţionarea acţiunilor având ca obiect constatarea nulitatea absolută parţială a Ordinului emis de Cabinetul Prefectului în temeiul Legii nr.18/1991. Competenţă materială


Potrivit art.5(2) din Legea nr.554/2004, nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru desfiintarea carora se prevede prin lege organica o alta procedura judiciara.

Potrivit art.5(2) din Legea nr.554/2004, nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ actele administrative pentru desfiintarea carora se prevede prin lege organica o alta procedura judiciara.

Sectia comerciala si de administrativ si fiscal. Sentinta comerciala nr.216/CA din 16.10.2008.

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei, reclamantii B I si B E în contradictoriu cu pârâtul Prefectul Judetului Neamt au solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a Ordinului emis de Cabinetul Prefectului Judetului Neamt la data de 19.06.1995 cu nr.120, în sensul atribuirii catre reclamanti în proprietate si a suprafetei de 1460 mp existenta la data formularii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul art.35 alin.2 si 3 din Legea nr.18/1991.

În motivare reclamantii arata ca în urma cererii reclamantilor li s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 790 mp preluata în temeiul art.30 din Legea nr.58/1974.Pentru diferenta de 1460 mp cumparata de reclamanti la 17.02.1985 de la vânzatorii H. S., G.A. si H. V., cererea reclamantilor a fost respinsa. Potrivit reclamantilor Ordinul emis de Prefect este nelegal întrucât nu indica nici calea de atac si nici timpul de exercitare a acesteia. Prin actiune reclamantii solicita includerea în tabelul anexa al Ordinului 120/19.06.1995 si a diferentei de teren cumparata de reclamanti în anul 1985.

În apararile formulate, pârâtul Prefectul Judetului Neamt a depus întâmpinare invocând exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Neamt-sectia Comerciala si de Contencios Administrativ.

Examinând exceptia invocata instanta a retinut:

Reclamantii ataca un act administrativ emis de Prefect în aplicarea prevederilor Legii nr.18/1991.

Cum în cauza pentru desfiintarea actului administrativ emis de pârât se prevede, potrivit Legii nr.18/1991, o alta procedura judiciara, rezulta ca în actuala cauza este înlaturata competenta instantei de contencios administrativ, urmând în baza art.158 Cod procedura civila sa se dispuna declinarea competentei materiale în favoarea judecatoriei.