Condiţiile cerute pentru edificarea unui complex hipic într-o zonă rezidenţială. Lipsa acordului vecinilor. Consecinţe ConstrucţiiActe ale autorităţilor publice


O bază hipică, ce presupune construirea cel puţin a unui adăpost pentru şi a unei platforme de colectare, fie şi temporar, a gunoiului de grajd şi a celorlalte reziduuri, se încadrează, fără nici o îndoială, conform Legii nr.50/1991, în categoria construcţiilor noi, având altă destinaţie decât cea a clădirilor învecinate, printre care se numără nu doar clădirile ce adăpostesc facultatea de medicină veterinară, căminele universităţii, sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi muzeul, dar şi mai multe locuinţe, astfel că pârâţii nu sunt descărcaţi de obligaţia prezentării şi, respectiv, de obligaţia verificării existenţei acordului vecinilor terenului pe care urmează a edifica baza hipică, punctul de vedere exprimat de agenţia pentru protecţia mediului care a apreciat că baza hipică nu avea nevoie de aviz de mediu, neputând suplini lipsa acordului reclamanţilor-recurenţi.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 466/CA din 20 septembrie 2010,

Legea nr. 50/1991