Condiţiile cerute pentru recunoaşterea statutului de refugiat. Imposibilitatea asimilării acestei categorii a persoanelor care au cerut şi obţinut cetăţenia unui alt stat cu acordul statelor ce au ocupat teritoriul ce aparţinea României Despăgubiri, penal


Chiar dacă familia reclamanţilor a avut de îndurat suferinţe materiale şi morale pe timpul cât membrii ei au avut statut de cetăţeni germani, acest fapt nu îi îndreptăţeşte pe descendenţii lor să reclame acordarea beneficiului Legii nr. 290/2003, atâta timp cât părăsirea teritoriului Bucovinei de Nord nu a fost un act forţat, ci o operaţiune personală a celor în cauză, voinţă a cărei materializare s-a bucurat de concursul deplin al autorităţilor sovietice şi germane, şi cât timp cetăţenii români rămaşi pe teritoriul ocupat nu au beneficiat de acelaşi tratament, fapt ce a şi determinat intervenţia legiuitorului, în sensul acordării de despăgubiri sau compensaţii pentru bunurile pe care aceştia din urmă au fost obligaţi să le abandoneze.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 738/C.A./13 decembrie 2010,

Legea nr. 290/2003