Conform prevederilor pct. 2.4 si 2.5 din Instructiunile privind metodologia de calcul a impozitului pe profit aprobate prin HG 859/ 2002 pentru a beneficia de cota redusa de impozit pe profit trebuie ca transformarea materiei prime in produse finite sa re


Prin sentinta 15/2005 Tribunalul Prahova a admis actiunea si a anulat decizia si in parte procesul verbal de control , constatand ca reclamanta datoreaza , cu titlu de impozit suplimentar, o suma mult mai mica , la care se adauga majorari si penalitati de intarziere.

Instanta de fond a retinut ca reclamanta importa materii prime in baza unui contract international , pe care le reexporta , dupa prelucrare , sub forma de produse compensatoare , iar pentru executarea comenzilor , reclamanta apeleaza, in anumite situatii, la colaborarea cu societatile de acelasi profil , cu care a incheiat contracte de prestari servicii.

Instanta de fond a mai retinut , pe baza expertizei efectuate in cauza , ca serviciile executate de alti prestatori sunt cheltuieli aferente veniturilor , iar nu venituri, astfel ca societatii reclamante ii sunt aplicabile disp.art.2.5 din HG 859/2002 conform carora serviciile realizate din activitatile proprii , includ orice servicii executate pentru care beneficiarul prestarii este in strainatate , iar nu disp.pct.2.4 din acelasi act normativ.

Impotriva sentintei a declarat recurs parata DGFP care a aratat ca hotararea este lipsita de temei legal , sprijinindu-se pe expertiza contabila fara a avea in vedere obiectiunile formulate.

Astfel, recurenta a aratat ca potrivit prevederilor HG 859/2002 de aprobare a Instructiunilor privind metodologia de calcul a impozitului pe profit emise in aplicarea Legii 414/2002 pentru a beneficia de cota redusa de impozit pe profit , transformarea materiei prime (tesaturi textile) in produse finite ( confectii ) vizeaza aceeasi conditie impusa de lege, atat pentru productia de bunuri cat si pentru prestari servicii , respectiv sa rezulte din activitatea proprie a societatii.

Recurenta a mai sustinut ca producatorii beneficiaza de cota redusa de impozit pe profit corespunzatoare valutei incasate intr-un cont bancar in Romania , pentru partea ce reprezinta contravaloarea aportului propriu la realizarea exportului.

Prin urmare, a concluzionat recurenta , organul de control a calculat corect impozitul pe profit , conform punctului 2.7 din Instructiuni , luandu-se in calcul veniturile incasate din export la cursul de schimb in vigoare la data incasarii , nediminuate cu costurile privind transferul bancar.

Examinand sentinta in raport de criticile formulate , de actele si lucrarile dosarului ,dar si de dispozitiile legale incidente in cauza , Curtea retine urmatoarele:

In baza contractului de comert international , reclamanta in calitate de producator s-a obligat sa produca confectii textile din materiale si accesorii puse la dispozitie de catre o firma din Anglia, in calitate de beneficiar al produselor rezultate.

Conform prevederilor pct 2.4 si 2.5 din Instructiunile metodologice de calcul al impozitului pe profit , aprobate prin HG 859/2002 exportatorii de bunuri trebuie sa faca dovada prin inregistrarile in , ca aceste bunuri sunt realizate din activitatea de profil a societatii , serviciile realizate din activitatea proprie incluzand orice servicii executate , pentru care beneficiarul prestarii este in strainatate.

In consecinta, in raport de normele legale mentionate , pentru a beneficia de cota redusa de impozit pe profit , trebuie ca transformarea materiei prime in produse finite sa rezulte din activitatea proprie a societatii.

Potrivit pct 2.6 din aceleasi Instructiuni in cazul existentei unor comisionari , producatorii beneficiaza de cota redusa corespunzatoare valutei incasate intr-un cont bancar din Romania pentru partea ce reprezinta contravaloarea exportului propriu la realizarea exportului.

Prin urmare , in mod corect organul de control a retinut abaterea comisa de intimata reclamanta constand in luarea nejustificata in calculul veniturilor incasate din export a sumelor reprezentand contravaloarea serviciilor prestate de alti colaboratori , care se recupereaza de la beneficiarul extern , dar care nu reprezinta aportul propriu la realizarea exportului.

In consecinta pentru considerentele mai sus expuse recursul se va admite , se va modifica in tot sentinta recurata si pe fondul cauzei se va respinge actiunea.