Contencios administrativ. Inadmisibilitate. Acte ale autorităţilor publice


Fara a mai analiza fondul cauzei, Tribunalul Galati, prin sentinta civila nr.10/13.01.2005, a respins actiunea ca inadmisibila.

S-a retinut ca cererea formulat de reclamant nu poate face obiectul unei actiuni în administrativ, cele doua pârâte nefiind autoritati administrative în sensul Legii nr.554/2004.

Pe de alta parte, instanta nu poate dispune asupra temeiului de drept al actiunii deoarece ar încalca principiul disponibilitatii.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul, recurs respins prin decizia civila nbr.147/R/28.04.2005 a Curtii de apel Galati, retinându-se ca faptele descrise de reclamant nu constituie acte de autoritate publica.